Dynamisk meteorologi

Dynamisk Meteorologi også kjent som atmosfærisk dynamikk omhandler det fysiske studiet av atmosfæren, og er en gren av meteorologien. Meteorologer prøver å modellere jordatmosfæren og atmosfæren til andre planeter ved å bruke likninger fra væskedynamikken, kjemiske modeller, jordens strålingsbalanse og andre energioverføringsprosesser i atomsfæren (i tillegg til hvordan disse er knyttet sammen til andre systemer som for eksempel havet). For å kunne modellere værsystemer, må meteorologer bruke teknikker som spredningsteori, bølgeforplantingsmodeller, skyfysikk, statistisk mekanikk og statistikk, som er svært matematiske og relatert til fysikk.

Se ogsåRediger