Drammens ordfører

Drammens ordfører er møteleder i kommunestyret og formannskapet Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i alle folkevalgte organer i kommunen, bortsett fra kontrollutvalget der ordføreren kun har møte- og talerett. Ordføreren, eller den ordføreren bemyndiger, representerer kommunens eierinteresser i generalforsamlinger.[1]

Drammens ordfører
Drammen komm.svg
Monica Myrvold Berg(Ap)
TypeOrdfører
Sittende
Monica Myrvold Berg(Ap)

siden 8. oktober 2019
VirkeområdeDrammen
Tiltaleformordfører
Terminlengde4 år
Første
embedsholder
Andreas Garman Album
1837
NestlederStåle Sørensen(MDG
Ap)
Nettstedhttps://www.drammen.kommune.no/
Artikkelen inngår i serien om

Politikk i Drammen

Drammen rådhus
Kommunevalg

Drammen bystyre 2019−2023

Drammens ordfører og ledelse

Nærutvalg

Ordførerlister

Liste over ordførere i Drammen

Liste over ordførere i Nedre Eiker

Liste over ordførere i Skoger

Kommunal eiendom og eierskap

Eierskap

Drammen rådhus

Monica Myrvold Berg (Ap) er den første ordføreren etter sammenslåingen av Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommune. Hun ble valgt til ordfører for Drammen kommune 8. oktober 2019. Tidligere var Berg var leder for Drammen Arbeiderparti 2018–19, 2015 ble hun representant i fylkestinget og representant i hovedutvalget for utdanning. Hun har også vært representant i kommunestyret i Nedre Eiker kommune fra 2007 til 2015, formannskapet fra 2007 til 2011.[2]

Lister over ordførereRediger

KommunestyreRediger

Kommunestyre er kommunens høyeste styreorgan, styret består av 57 representanter som velges i direkte valg for 4 år om gangen. Kommunen organiseres etter formannskapsmodellen med hovedutvalg etter formålsprinsippet.[3]

AdministrasjonenRediger

Kommuneadministrasjonen er en egen stab av fast ansatte som ledes av en rådmannen. Administrasjonens oppgave er å forberede og iverksette det politikerne vedtar.[3]

FormannskapetRediger

Formannskapet har 15 representanter som står for overordnet plan-, økonomi-, eierskapsutvalg samt utvalg for næring, arbeid og inkludering.[3]

Hovedutvalg og rådRediger

 • Hovedutvalg for tekniske tjenester
 • Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg
 • Hovedutvalget for oppvekst og utdanning
 • Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet
 • Råd for personer med funksjonsnedsettelse
 • Eldrerådet
 • Ungdomsrådet
 • Studentrådet
 • Klagenemnda
 • Partssammensatt samarbeidsutvalg
 • Politisk styringsgruppe for klima- og næringsutvikling
 • 17. mai-komite
 • Kontrollutvalget[3]

NærutvalgRediger

Nærutvalgene består av tolv medlemmer som velges for to år om gangen, fire politikere fra kommunestyret og åtte innbyggerrepresentanter fra kommunedelen. Fire av innbyggerplassene velges av kommunedelens FAU, ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. De resterende fire innbyggerplassene velges basert på lag- og foreninger, demografi, etnisitet/kulturbakgrunn, geografisk spredning og næring. Utvalgene møtes minst fire ganger i året til åpne møter.[4]

Nærutvalgene/kommunedeleneRediger

Rådmann og ledergruppeRediger

 • Rådmannen i Drammen er Elisabeth Enger
 • Direktør for styring og eierskap er Trond Julin
 • Direktør for samfunn er Einar Jørstad
 • Direktør for utvikling og digitalisering er Fredrik Holtan[5]

ReferanserRediger

 1. ^ https://delegering.kf.no/delegering/publikum/3005
 2. ^ Twitter, Sist endret: Facebook. «CV for ordfører Monica Myrvold Berg (Ap)». Drammen kommune (norsk). Besøkt 21. september 2022. 
 3. ^ a b c d Twitter, Sist endret: Facebook. «Kommunestyre, formannskap, hovedutvalg og råd». Drammen kommune (norsk). Besøkt 21. september 2022. 
 4. ^ Twitter, Sist endret: Facebook. «Nærutvalgene». Drammen kommune (norsk). Besøkt 21. september 2022. 
 5. ^ Twitter, Sist endret: Facebook. «Rådmannen og ledergruppa». Drammen kommune (norsk). Besøkt 21. september 2022.