Drammen havn

stamnetthavn i Drammen

Drammen havn er en interkommunal havn eid av Drammen, Lier og Asker kommuner. Havnen har adkomst fra ytre Oslofjord gjennom Svelviksundet og opp Drammensfjorden. Drammen havn er en intermodal knutepunktshavn, som betyr at to eller flere transportformer inngår i en transportkjede der gods fra bil, bane og båt omlastes raskt og kostnadseffektivt. Havna er knutepunkt sentralt på Østlandet og har et kundegrunnlag på to millioner mennesker innenfor en radius av 10 mil. Drammen havn er en av stamnetthavnene i Norge og en sentral del av infrastrukturen for miljøvennlig transport til og fra regionen. Drammen havn har i flere tiår vært Norges største havn for bilimport, men behandler også containere, offshore installasjoner, prosjektlaster, stål og stykkgods.

Drammensregionens interkommunale havnevesen
Drammensregionens interkommunale havnevesen
Drammen havn
Typehavne- og kaianlegg
Org.nummer970 530 169
HovedkontorDrammen
LederEinar Olsen
DistriktsleddViken
EierDrammen, Lier og Asker kommune.
Nettsidehttps://drammenhavn.no/
Drammen 1854
Bragernes og Strømsø, John William Edy, 1800

Drammen havn har historie tilbake til vikingtiden, og er sikkert også ennå eldre. Før byen Drammen ble ble anlagt bestod området av tre steder Bragernes og Strømsø med Tangen som begge hadde kjøpstadsrettigheter.

HistorieRediger

1200-talletRediger

Det foregikk utstrakt trelasthandel med Nederland og Danmark allerede på 1200-tallet.

1400-talletRediger

Da en bosetting tok form ved munningen av Drammenselva utviklet havnen seg til et viktig handelsområde i Drammen.

1700-talletRediger

På 1700-tallet vokste havna i takt med tømmereksporten, havna var Norges viktigste trelasthavn og eksporterte på den tiden like mye som alle havnene i Oslofjorden sammenlagt. I 1715 fikk ladestedene Bragernes og Strømsø hver for seg kjøpstadsrettigheter.

1800-talletRediger

Randsfjordsbanen ble anlagt fra Drammen til Randsfjord stasjon ved Jevnaker i 1868 og i 1872 var Drammensbanen mellom Drammen og Oslo på plass, noe som gjorde Drammen til et viktig jernbane-knutepunkt.

På slutten av 1800-tallet ble det anlagt en rekke papirfabrikkene oppover langs Drammenselva, det førte til ennå mer eksporthandel. Det var også annen industri som glassverk, jernverk og bryggeri.

I 1889 ble den første isbryteren og slepebåten, D/S Thor, kjøpt inn, dette sørget for helårsdrift på Drammen havn. Den var bygget ved Nylands Værksted i og var et 94 fots dampskip. Før 1880-tallet ble isbrytere noen ganger leid inn men ofte stoppet skipsfart helt opp den tiden fjorden var islagt. Drammensfjorden fryser lett til fordi det er lavt saltinnhold i fjorden. Det var vanligvis is fra desember til mars/april men i senere tid har det vært mye mindre is i fjorden.

I 1899 startet også en omfattende havneutbygging.

En ny større isbryter, Tjalve, med 250 hk ble bygget i 1892.[1]

1900-talletRediger

Etter som papireksporten økte ble det satt opp et lagerskur og Krankaia ble oppgradert.

Isbryteren Tjalve fikk hjelp av en ny isbryter i 1918, Thor.[1]

Drammens Havnelager ble anlagt på Holmen i 1918.[2]

1950-talletRediger

På slutten av 1950-årene ble de gamle isbryterne avløst av Thor II med 800 hk.

1960-talletRediger

Isbryteren og slepebåten Thor III overtok i 1960, den er 35 fot og har 1430 HK og er fremdeles i bruk.

Samtidig som eksporten fra papirfabrikkene minker ser havna en økning i import og etter hvert blir Drammen bil havn etablert som er starten på enorm import av biler i Drammen havn. Den første bilen, en Datsun, ble heist i land i 1964.

I 1967[3] åpnet Holmenbrua som ga havna bedre veiforbindelse som igjen bedret logistikken for Drammen havn.

1970-talletRediger

 
Tollbod fra 1877

I 1974 står Risgardenkaia ferdig og bidrar til videre vekst.

2000-talletRediger

Holmen blir på dette tidspunkt utvidet med 90 mål.

Kystverket fullførte i 2008 utdypingen av Svelvikstrømmen som har bidratt ytterligere med å legge til rette for en kostnadseffektiv og miljøvennlig sjøtransport til og fra Drammensregionen.

2010-talletRediger

I 2014 ble containerkapasiteten doblet og i 2016 fikk havna syv nye jernbanespor.[4]

Drammen BilhavnRediger

 
Drammen havn, 2018

Drammen Bilhavn A/S ble stiftet 10. januar 1964 av det Svenske rederiet Wallenius Lines som var hovedaksjonær og transportselskapet Oslo Motorships A/S, skipsmekler Knut E. Møinichen og skipsfører Bengt Tørnquist. Første billast på totalt 1700 biler ankom Drammen havn 31. mars 1964. Oskar Skotvedt Automobil A/S var den største kunden i 1960 årene, og var importør av bilmerkene Morris og MG. I 1970 etablerer British Leyland Norge A/S seg i ett nytt bygg på 2000 kvadratmeter over fire etasjer seg ved havnen og Renault Norge A/S flytter importen sin fra Oslo til Drammen. Totalt mottok havnen 37 000 biler i 1970.

I 1976 importerte Drammen Bilhavn A/S følgene bilmerker: Datsun, Toyota, Mazda, Honda, Mitsubishi, Subaru, Renault, Citroen, Simca, Chrysler, Sunbeam, Saab, Lancia, Lada, Volga, Moskvitch, Skoda, Morris, Austin, MG, Triumph, Rover, Jaguar og Land Rover/Range Rover.

I perioden 1981 til 1985 kjøpte Ole K. Karlsen gruppen gradvis opp Wallenius dominerte selskapene og hadde ifra 1985 full kontroll. Havna hadde følgende år mottak av totalt 91 000 biler.

I 1998 ble et nytt lagerbygg på 30 000 kvadratmeter innviet på havna.

I 2003 fusjonerer Drammen Bilhavn A/S og Motortransport A/S og bytter med det navn til Autolink A/S. I 2008 oppretter Autolink et eget jernbaneselskap under navnet Cargolink A/S, men resultatene uteblir og selskapet blir avviklet i 2016.

I 2017 setter Holmen en ny mottaksrekord med 111 547 biler, av disse var 23 prosent elbiler. Samme året bytter Autolink navn til Axess Logistics A/S.

Axess Logistics A/S i Drammen hadde i 2019 181 ansatte og en omsetning på ca. 450 millioner kroner. [5]

2022 ble et nytt rekordår med 121.655 biler.

Havnefogder og havnedirektørerRediger

Etter en forordning om havnevesenet i Norge i 1735 fikk også Bragernes og Strømsø med Tangen en havnekommisjonen og havnefogd i 1736.[6]

 • 1736 - ? Niels Diedrichsen
 • 1864 - 1882 O. Petter Baardsen
 • 1882 - 1904 O. Walstad
 • 1905 - 1910 A. Halstensen
 • 1910 - 1927 H. Otterstad
 • 1927 - 1948 J. C. Kolderup
 • 1948 - 1958 Erling Madsen
 • 1958 - 1980 Reidar Lyngaas
 • 1980 - 1997 Hans-Erik Hansen
 • 1997 - 2022 Einar Olsen (titulert som havnedirektør)
 • 2022 - Arne Fosen

ReferanserRediger

 1. ^ a b «Isbrytere | Drammen Byleksikon». byleksikon.drmk.no. Besøkt 25. januar 2023. 
 2. ^ «Drammens Havnelager, A/S | Drammen Byleksikon». byleksikon.drmk.no. Besøkt 25. januar 2023. 
 3. ^ https://snl.no/Holmenbrua
 4. ^ https://drammenhavn.no/
 5. ^ http://byleksikon.drmk.no/drammen-bilhavn-as/
 6. ^ «Havnefogder | Drammen Byleksikon». byleksikon.drmk.no. Besøkt 25. januar 2023.