Dopplerradar

En dopplerradar er en type radar som bruker dopplereffekten for å måle hastighet og retning på et objekt. Ved å sende ut en radarpuls kan en ved å se på frekvensforskyvningen i det reflekterte signal avgjøre om objektet beveger seg mot eller fra radaren, og med hvilken hastighet det beveger seg.

Dopplereffekt

Dopplerradaren kan måle svært nøyaktige hastigheter dersom den har et begrenset hastighetsområde å måle innenfor. Ved å bruke multispektrale radarer kan en måle over større hastighetsområder. Det er også mulig å måle avstand til posisjoner for deretter å kalibrere et måleområde. Luftforsvarsradarer har for eksempel en lav nøyaktighet (pluss/minus 10 knop) men stort måleomfang, mens værradarer og politiradarer har større nøyaktighet og mindre måleomfang. Målenøyaktigheten må veies opp mot måleomfang og avstanden mellom radaren og objektet som observeres. Dermed kan det være vanskelig å sammenligne en type radar med en annen.

Politiradar som eksempelRediger

For å måle hastighet rettes en radarstråle mot et bevegelig objekt – for eksempel en bil, ettersom en slik radar ofte brukes av politiet for å dokumentere ulovlige hastigheter – når det beveger seg i radarkildens målområde. Hver bølge beveger seg en litt kortere distanse enn den foregående før den treffer bilen og reflekteres til et punkt nær kilden. Avstanden mellom hver mottatte bølge er derfor litt mindre og bølgelengden minsker. Tilsvarende øker den reflekterte bølgelengden hvis objektet fjerner seg. Dette dopplerskiftet bruker man til å beregne bilens hastighet.

Se ogsåRediger