Dokkfløydammen

Koordinater: 61°05′09″N 9°58′41″Ø

Dokkfløydammen sett fra nedsiden.

Dokkfløydammen er en steinfyllingsdam med tetningskjerne av morenemasse. Den ligger i Torpa i Nordre Land kommune. Dammen som er en konvensjonell steinfyllingsdam, er bygd med grovere materiale jo lenger ut fra kjernen man kommer. Ytterst er den plastret med store steiner som er lagt stein for stein. Dammen ble bygd ved Veslefossen i Dokka (elv) i Dokkavassdraget. Byggingen av dammen skjedde i perioden 1986-89 i forbindelse med Dokkautbyggingen. Kontraktsummen var på 350 millioner kroner.

Damkronen er 680 meter lang. Største høyde er 83,5 meter. I bunnen er bredden 300 meter. Midt i dammen ligger en tetningssone som består av ulike morenetyper. Denne er i bunnen 34 meter tykk for så å smalne av til 4 meter på toppen. Utenpå tetningssonen er det lagt et filterlag av sand. så følger en overgangssone med tunnelstein før støttefyllingen som består av sprengstein. Ytterst er det plastret med grov sprengstein. I det ytterste laget ble alle steinene lagt på plass en etter en, nærmere 300.000 stein. Masseinnholdet i dammen er beregnet til 4,2 millioner kubikkmeter. Dammen er Norges fjerde største steinfyllingsdam(1992).[1]

Damkronen er 680 meter lang

Dammen demmer opp Dokkfløyvatnet som opprinnelig hadde et areal på 0,5 kvadratkilometer. Vatnet er reguleringsmagasin for Torpa kraftverk og Dokka kraftverk, og har fått et areal på 9,42 kvadratkilometer ved høyeste vannstand. Reguleringshøyden er fra kotehøyde 670-735 moh. Vannmengden er beregnet til 250 millioner kubikkmeter. Nedbørnedslagsfeltet er 600 kvadratkilometer og har et tilsig på 352 millioner kubikkmeter.

ReferanserRediger

  1. ^ Harald Jacobsen og Jan Henning Larsen (1992). Dokkfløys historie. utgitt av Gausdal kommune og Oppland Energiverk. ISBN 82-90439-67-9. 

Eksterne lenkerRediger