Åpne hovedmenyen

Innhold

LFTS's offisielle synRediger

Nestleder i Landsforeningen for transkjønnete (LFTS) Mikael Scott Bjerkeli redegjør på diskusjonssiden Diskusjon:Transperson for LFTS's offisielle syn.

Den samme teksten var kopiert til Diskusjon:Transkjønnethet (denne diskusjonssiden) og Diskusjon:Landsforeningen_for_transkjønnete#Underseksjon_som_redegjør_for_ulike_syn_på_begrepet_transperson.

I samråd med administrator Eivind 11. feb 2009 kl. 17:22 (CET), dokumentert i Diskusjon:Transperson#Konsolidering_av_diskusjon, har jeg samlet diskusjonen på Diskusjon:Transperson. Vi ber om at videre diskusjon kun foregår på Diskusjon:Transperson.

Ohedland 11. feb 2009 kl. 19:14 (CET)

Artikkeltittel: Transkjønnethet vs. TransseksualismeRediger

Skal artikkelens tittel fremdeles være Transkjønnethet, eller bør den endres til Transseksualisme?

Artikkelens opprinnelseRediger

Artikkelen ble opprettet 8. april 2006 av SLB med tittelen «Transkjønnethet» og teksten «også kjent som transseksualisme» senere endret til «tidligere omtalt som transseksualisme». Artikkelens ordvalg er formodentlig en følge av LFTS' syn på tidspunktet artikkelen ble opprettet (se nedenfor).

LFTS' synRediger

Landsforeningen for transkjønnetes (LFTS) syn på saken har etter det jeg kan se endret seg over tid og er fremdeles under utvikling (i hvert fall frem til årsmøtet 2009).

Foreningen ble stiftet 9. januar 2000 som Landsforeningen for transseksuelle (LFTS).

23. april 2005 skiftet den navn til Landsforeningen for transkjønnete (LFTS) og vedtok samtidig at den skal bruke begrepet transkjønnet istedenfor transseksuell fordi det handler om kjønnsidentitet og ikke seksualitet som beskrevet i artikkelen «Nå 'skifter' transseksuelle i Norge mer en bare kjønn!» på Blikk.no 26. april 2005.

Nestleder i Landsforeningen for transkjønnete (LFTS) Mikael Scott Bjerkeli redegjør 8. november 2008 for LFTS's offisielle syn.
Utdrag:

«Forøvrig vil det være mer riktig å bruke transeksualisme isteden for transkjønnethet, siden transeksualisme er den korrekte betegnelse i følge diagnosen F64.0 transeksualisme og DSM Transsexualism (302.50) og som følge at transkjønnete er blitt definert som transgendered i handlingsplanen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.»
«Vil også vise til LFTS årsmøtereferat fra 2008, utdrag:
[...]
Det er utfordrende å kommunisere at vår målgruppes problemstilling dreier seg om kjønnsidentitet, når organisasjonen har ”trans” i navnet. Av samme årsak må vi bort fra begreper som har ”trans” i seg når gruppen omtales. Styret ønsker å ta opp sak om navneendring på neste års årsmøte, men tar saken opp til orientering i år med en oppfordring til medlemmene om å gi innspill til forslag til nytt navn og bedre begreper.
Vedtak: Saken ble tatt til orientering, og forslag til navneendring blir tatt opp på årsmøtet i 2009.»

MomenterRediger

For TranskjønnethetRediger

  • LFTS' navneskifte og begrunnelsen for den 23. april 2005
    • Begrunnelsen om at dette handler om kjønnsidentitet, ikke seksualitet
    • Dette representerer (inntil årsmøtet 2009 (se over)) LFTS-medlemmenes syn og dermed formodentlig de fleste nordmenn i denne gruppen?

For TransseksualismeRediger

UavklartRediger

  • Finnes det flere momenter enn de jeg har nevnt?
  • Hva mener andre wikipedianere?

Ohedland 17. feb 2009 kl. 15:36 (CET)

Hvis det er slik at LFTS nå mener at transseksualisme er riktigst er vel det den riktigste artikkeltittelen i og med at det også er diagnosenavnet? For øvrig vet vi vel ikke noe om hvor stor andel av målgruppen deres som faktisk er medlemmer i LFTS.  SLB (diskusjon) 17. feb 2009 kl. 17:30 (CET)
Ja, jeg heller også i retning av å endre artikkeltittelen til transseksualisme.
Utsagnet «[...] og dermed formodentlig de fleste nordmenn i denne gruppen» er som forsøksvis indikert med «formodentlig», kun en antagelse fra min side om LFTS' medlemsdekning/-oppslutning og representativitet blant transkjønnede/transseksuelle i Norge.
Ohedland 17. feb 2009 kl. 18:15 (CET)
Et mulig alternativ er kjønnsidentitetsforstyrrelse fra engelsk en:Gender Identity Disorder (GID). Rikshospitalet ser ut til å benytte den engelske termen jfr. GID-seksjonen og G.I.D-klinikken, men det har jo til dels gått inflasjon i engelske termer i medisinske miljøer i Norge, og no:Wikipedia er et norsk leksikon for (vanlige) nordmenn.
Ohedland 17. feb 2009 kl. 19:03 (CET)
Det virker som dere er enige i å ville kalle det for «transseksualisme». Det siste forslaget vil jeg gå imot, ettersom «forstyrrelse» gir inntrykk av at det er noe som er «feil», og som «bør/kan rettes opp i», i tillegg til at ordet også er fullstendig ukjent for meg, mens transseksualisme har jeg hørt om før. V85 17. feb 2009 kl. 21:04 (CET)
Ja, jeg er fremdeles for «transseksualisme», og så langt er vi (vel) dermed tre. Hvor kjent begrepene er i den norske befolkningen, skal tillegges vekt ved artikkeltittelvalg.
Jeg tok med «kjønnsidentitetsforstyrrelse» i et forsøk på å komplettere diskusjonen. Jeg har også, som deg, tenkt at «forstyrrelse» kan gi negative assosiasjoner. Det taler mot. Det som taler for er at det er et engelsk begrep som brukes på engelsk og i norske fagmiljøer. Det tar også hensyn til LFTS' innvendinger mot dagens begrep i deres søken etter nye begreper: Unngå «trans-»; unngå «seksualitet»; inkludere «kjønnsidentitet». Vi er kanskje mere sensitive overfor slike ord på norsk enn man er på engelsk jfr. «disorder» og «dysphoria»? Vi har gradvis sluttet å benytte mange slike begreper. I min barndom brukte man f.eks. begrepet «åndssvak». Det er dog en analogi til begrepet medfødte misdannelser som f.eks. Hareskår og Ryggmargsbrokk. Det er neppe slik at alle med medfødte misdannelser liker å betrakte seg som «misdannet».
Transkjønnede/transseksuelle mottar ofte behandling for å avhjelpe sitt problem. Det er beskrevet i Transkjønnethet#Behandling og inkluderer psykiatrisk evaluering, hormonbehandling og kjønnsbekreftende korreksjonskirurgi.
Ohedland 18. feb 2009 kl. 10:00 (CET)
Kopiert fra Brukerdiskusjon:Orland#Artikkeltittel: Transkjønnethet vs. Transseksualisme
Jeg tror ikke jeg har så veldig mye å tilføre her. Min vurdering ville være at transkjønnet er et mer nøytralt ord, med bredere og mer generelle assosiasjoner, enn transseksuell, på samme måte som homofil er mer nøytralt enn homoseksuell. Men hvis noen som jobber mye med dette har en annen oppfatning, så skal jeg ikke opponere mot det.
På generelt grunnlag, uten å ta stilling om det er et tema i denne saken, kan det kanskje være aktuelt å minne om at mange interesseorganisasjoner ofte er ute etter å «ta makt over språket» i sine interessesfærer, og dette kan eventuelt være et moment som bør tas med i betraktning ndg å bruke LFTS som ekstern autoritet. MHaugen 18. feb 2009 kl. 20:57 (CET)
Takk for innspill.
Punkt 1: Dette er generelt et godt poeng og lå vel til grunn både for original artikkeltittel og LFTS' navnebytte 23. april 2005 (se ovenfor). Det er allikevel etterhvert en god del som taler for «transseksualisme».
Punkt 2: Vi har lenge vært fullt klar over at LFTS forsøker «ta makt over språket» generelt og utøve den her på no:Wikipedia. Dette ble utmerket kort og klart formulert av SLB i Diskusjon:Transperson#Konflikt ang. transkjønnede: «LFTS har rett til sin mening og denne bør omtales, men de har ingen definisjonsmakt.». Det har også vært kilde til en del tilbakeslåtte redigeringsforsøk i særlig Transperson og nylig en artikkellåsing av den artikkelen. Vi ønsker samtidig å høre på LFTS og andre transkjønnede/transseksuelle. Vi ønsker i god wikipediaånd å komme frem til en (forhåpentlig) fornuftig konsensus.
Ohedland 19. feb 2009 kl. 09:37 (CET)
Angående definosjonsmakt,og G.I.D + litt mer :)
Hvem er det som egentlig har rett til å definere begrepene om gruppen, de som har opplevd det på kroppen eller andre. Dette er et spørsmål, ikke en konklusjon. Slik jeg ser det så har det historisk sett vært alle andre enn de det gjelder som har hatt makten over begrepene. Det er vel slik at det må være noen som definerer, ellers blir det vel begrepsforvirring?
Når det gjelder oppslutningen til LFTS av medlemmer, så ligger den faktisk på ca. 30 % hvis man ser på de offisielle tallene. Hvis man samtidig ser på oppslutningen til for eks. LLH så ligger den på ca 2-3 %, jeg kan ta feil der.
Når det gjelder G.I.D, som jeg ser ikke er så aktuell her, så er jo det ikke en betegnelse som gjelder spesifikt diagnosen F.64.0, men også F.64.1 og videre, kjønnsidentitets tematikken rommer så mye mer en bare transeksualisme.
Mine tanker rundt argumentet at vi skal følge normen uten for Norge når det gjelder begrepsbruk, så virker det litt spesielt. Skal man velge ut hva man skal bruke av gitte normer uten for Norge? Skal man for eksempel tilpasse seg kvinnesynet som fremkommer i mange Islamske land? Man må også se på hvem som har hatt definisjonsmakten i utlandet. Det som fremkommer av det er at denne gruppen forsvinner i mengden av andre større grupper som opplever det som sitt ansvar og ”å ta vare på” denne minoritetsgruppen. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger denne gruppen blir utsatt for paternalisme, det vil si, at så lenge ”vi” mener du er svak og et offer, så skal du ta i mot vår hjelp, og du skal være takknemmelig for at vi gjør det. (Mye av den omsorgen er også bare et skalkeskjul for å være politisk korrekt) Men når setter man seg i mot og krever en likeverdig plass i samfunnet, så blir man en fiende som må komme tilbake på sin plass. Norge er faktisk i en ganske så unik situasjon, vi har en sterk og levedyktig organisasjon som jobber for de som søker/får diagnosen F.64.0. Jeg tror ikke du vil finne noen andre organisasjoner for denne gruppen som har oppnådd så mye. Så det å avfeie vår fagkunnskap og erfaringskunnskap med at vi skal følge de gitte normene, definisjonene og begrepene som råder i noen andre land, som også veldig ofte styres av folk utenfor den aktuelle gruppen, opplever jeg som noe merkelig. Jeg opplever at det er ekstremt viktig å ta vare på den erfaringsbaserte kunnskapen.
Bare et lite ps. Det er jo også nå et faktum at regjeringens handlingsplan for lhbt personer definerer transkjønnet som et paraplybegrep, ikke som transeksualisme, og at transeksualisme ikke er med i transpersonsbegrepet. Dette er noe jeg opplever som viktige kriterier i denne diskusjonen og hvorvidt denne artikkelen skal ligge under transperson malen og om den skal kalles for eks. transeksualisme som er diagnosen.
msbjerke 3. apr 2009 kl. 11:31 (CEST)
Jeg har tittet på LFTS' vevsider, men har ikke funnet noe om hva landsmøtet 2009 diskuterte og vedtok. Jeg lurte spesielt på hva som skjedde ang. endring av foreningens navn og annet begrepsrelevant. Se Diskusjon:Transkjønnethet#LFTS' syn, utdrag fra LFTS' årsmøtereferat 2008.
Ohedland 14. apr 2009 kl. 21:25 (CEST)

Mtovets endringerRediger

Se Diskusjon:Transperson#Mtovets endringer
--Ohedland 3. nov 2011 kl. 22:59 (CET)

Infoboks for sykdomsdiagnoserRediger

Den svenske artikkelen har ikke infoboks, og teksten forklarer faglig uenighet om diagnoseverktøyene. --Gitarkompisk (diskusjon) 26. apr. 2015 kl. 20:23 (CEST)

Feil lenke til engelskRediger

Denne artikkelen bør språklenkes til engelsk «Transgender». --Sabbatsår fadm (diskusjon) 5. mai 2015 kl. 14:37 (CEST)

Endret eksterne lenkerRediger

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Transkjønnethet. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 5. aug. 2017 kl. 17:05 (CEST)

Endret eksterne lenkerRediger

Jeg har nettopp endret 2 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Transkjønnethet. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 2. apr. 2018 kl. 12:07 (CEST)

TilbaketillingRediger

Hvorfor fjernet noen endringen min hvor jeg tar opp Kenneth Zucker og hva dokumentaren "Transgender kids: Who knows best?" mener? Jeg kan forstå at endringen av formuleringen burde skjedd, men jeg forstår ikke fjerningen ettersom trans-debatten er mer nyansert enn hva det tidligere mediabildet har gitt utrykk for. Man hører mange solskinnshistorie i transe-verden, men det finnes også dem som angrer på det og det bør komme frem. Det at Zucker og Walt Heyer kommer frem med kontroversielle og nye meninger kan være viktig å vise. --Snorken123 (diskusjon) 21. jun. 2019 kl. 12:35 (CEST)

Kommentar fra sidelinjen: Hvis du omtaler det i litt kortere ordelag, så det ikke tar så mye plass i artikkelen, kan det hende at det blir lettere å akseptere. - Soulkeeper (diskusjon) 21. jun. 2019 kl. 12:38 (CEST)
Tilbake til siden «Transkjønnethet».