Diskontinuerlig

En graf eller funksjon er diskontinuerlig hvor den ikke er kontinuerlig. I slike tilfeller er den ikke definert for alle verdier.

BruddpunktRediger

 
I denne funksjonen er bruddpunktet 0.

Et vanlige tilfelle er funksjoner som for en funksjonsverdi blir dividert på 0. Eksempel på en funksjon som ikke er definert for 1:

 

Dette kalles for et bruddpunkt. Et slik punkt er ikke definert for den gitte funksjonen, men utgjør grensen for funksjonen fra begge sider. Et bruddpunkt opptrer som et «hull» i grafen. Ofte er bruddpunktet en vertikal asymptote.