Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske

Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske var en statlig norsk etat som arbeidet med jakt, viltstell, og lakse- og innlandsfisk.

Etaten ble opprettet i 1965, og ved opprettelsen overtok direktoratet hele saksområdet til Landbruksdepartementets Kontor for viltstell, jakt og fangst, og deler av saksområdet til Kontor for reindrift og ferskvannsfiske. Direktoratet lå under Landbruksdepartementet til 1973, da det ble overført til Miljøverndepartementet. I 1974 ble navnet endret til Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, og i 1985 ble navnet igjen endret til Direktoratet for naturforvaltning.

Eksterne lenkerRediger