Dikemark sykehus

kulturminne i Asker kommune

Dikemark sykehus er et psykiatrisk sykehus med 170 pasienter ved Dikemark i Asker fordelt på fire avdelinger. Sykehuset har i alle år vært eid og drevet av Oslo kommune, men er siden 2001 en avdeling av Ullevål sykehus, og fra 2009 en del av Oslo universitetssykehus.

På bildet ser en så vidt Administrasjonbygget lengst nede til venstre, En kan også skimte den gamle Direktørboligen. Legebygningen, Kurhus 1, Kurhus 2 og Pensjonatet er de 4 byggene i nedre venstre hjørne. Hospitset, Klosteret og Borgen er de 3 byggene en ser nederst i senter. En kan også skimte taket på Lien. I senter av bildet er Slottet, Utsikten, Bjerget, Furuli og Bjørkeli. Til høyre ser en Dagali og Kringsjå. Oppe til høyre ser en Vardåsen. På andre siden av Dikemarkvannene er det boligbebyggelse og landbruk.

Sykehuset ble åpnet i 1905 da bystyret i Christiania hadde kjøpt gården Dikemark i Asker. Pasienter ble overflyttet fra Christiania kommunale Sindssygeasyl ifølge Byarkivet i Oslo kommune.

Dikemark sykehus har på det meste hatt rundt 800 pasienter, og omfatter rundt 20 bygninger; Bjørkely, Pensjonatet, Kurhuset, Utsikten og Slottet. Helt frem til begynnelsen av 1990-tallet drev pasientene gårdsdrift. Eiendommen er forskriftsfredet.

Eksterne lenker Rediger