Digitalisert kabel-TV

Digitalisert kabel-tv har samme, fysiske infrastruktur som tradisjonell, analog, kabel-TV, men signalene som sendes på linjene er blitt digitalisert. En konsekvens av digitaliseringen er at brukere må anskaffe en mottakerboks (dekoder) som omdanner kodede, digital signaler slik at det opprinnelige bildet gjenskapes på TV-skjermen, Digital-TV. Brukere tilkoblet anlegg med digitaliserte signaler, får også mulighet til å se HDTV.

Utvikling og digital konvergens rediger

Opprinnelig var kabel-TV analogt og enveis, men det ble så også mulig å:

  • Gjøre kabelen toveis for digital bruk, (uten at man gjør noe med de analoge sendingene). Dette muliggjør tilgang til internett over kabelen, en tjeneste som blir tilbudt av mange kabel-TV selskaper. Kobberledningene til kabel-tv fungerer like greit for dette formålet som kobberledningene til telefonlinjen (som blir benyttet ved DSL).
  • Digitalisere signalene, og tilby digital-TV.

Punkt 2 er her en direkte konsekvens av punkt 1. Hvis man først kan ha tilgang til internett over kabelen, vil man også kunne ha 100 % digital IPTV (TV over internett). Ergo kan man bare hoppe over leddet med å tilby internett, og i stedet tilby digital TV direkte over den eksisterende kabelen.

Det som har skjedd er at: Internettlinjen kan brukes til TV (IPTV), og TV-linjen kan brukes til internett (Internett over Kabel-TV). Man har med andre ord fått en konvergens mellom kabel-TV og internett.

Autoritetsdata