Dieđut er en vitenskapelig tidsskriftserie som utgis av Nordisk samisk institutt i Kautokeino.

Dieđut har vært utgitt siden 1974, men fram til 1978 ble serien utgitt under navnet Dieđot, etter daværende rettskriving (Bergsland-Ruong-rettskrivingen).

Dieđut utgis med uregelmessige mellomrom, og inneholder både monografier og artikkelsamlinger. Hovedtyngden av artiklene er produsert av ansatte ved Samisk høgskole.

Eksterne lenkerRediger