Deutsches Kalisyndikat

Deutsches Kalisyndikat (Det tyske kalisyndikat) var et kartell innen den tyske kaliindustrien, opprettet i 1888.

Tyskland hadde helt frem til første verdenskrig verdensmonopol på kalimarkedet. De gode fortjenestemulighetene dette innebar førte til heftig konkurranse, overdreven kapitalinvestering og overproduksjon, noe som til slutt nødvendiggjorde kartelldannelsen.[trenger referanse]

Kartellet ble oppløst i 1909, og staten innførte i 1910 et tvangssyndikat ved lov om avsetning av kalisalt. Nye vanskeligheter oppstod for den tyske kaliindustrien etter krigen, da dens monopolstilling ble brutt ved at Alsace ble avstått til Frankrike. Gjennom forordninger av 1919 og 1921 ble det i Tyskland så skapt dels en riksforvaltning for kaliindustrien, dels ble den rasjonalisert ved nedleggelse av de minst givende bergverkene. Avsetningen ble deretter tatt hånd om av Deutsche Kalisyndikat G.m.b.H.

Lovgivningen hadde gunstige følger for Tyskland, der industrien ble konsentrert innen tre store konserner. Med hovedkonkurrenten Frankrike inngikk det tyske kalisyndikatet overenskomst om beskyttelse av det innenlandske markedet om oppdeling av verdensmarkedet.[1]

Syndikatet ble oppløst etter annen verdenskrig.

ReferanserRediger

  1. ^ Carlquist, Gunnar, red. (1933). Svensk uppslagsbok. Bd 14. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. s. 986. 

LitteraturRediger

  • Ernst Laue: Staßfurt - Wiege des Kalibergbaus. Zaltbommel 2010. ISBN 9789028866140
  • Bergmannsverein "Staßfurt, Wiege des Kalibergbaus" e.V. (Hg.): 150 Jahre Salzbergbau 1852-2002. 2 Broschüren im Schuber, Staßfurt 2002, ohne ISBN
  • Ernst Laue: Leopoldshall wie es früher war. Vom Ort einer Saline zum Stadtteil Staßfurt. Wartberg Verlag 2001
  • Emil Baumecker: Leopoldshall, seine Entstehung, Entwicklung und Bedeutung. Festschrift anlässlich des 25jährigen Bestehens der St. Johanniskirche. Leopoldshall 1901. 1993 als erweiterter Reprint veröffentlicht von Hartmut Wiest, Staßfurt-Leopoldshall. ISBN 3-930207-00-1
  • Frank Kowolik: Das alte Staßfurt. Eine mitteldeutsche Industriestadt in alten und seltenen Bildern. Oschersleben 1992
  • Handbuch der Kali-Bergwerke, Salinen und Tiefbohrunternehmungen, 1936. Finanz-Verlag G.m.b.H., Berlin