Det skandinaviske korps

Det skandinaviske korps var en militær enhet som ble grunnlagt av Christer Uggla ved boerkrigens utbrudd i 1899, og inngikk i boerrepublikken Transvaals armé. Korpset bestod av til sammen drøyt 100 mann fra Sverige, Finland, Danmark og Norge, og deltok ved beleiringen av Mafeking, slaget ved Magersfontein 10. – 11. desember 1899, der den ble rammet av harde tap. De falne ble begravet på stedet, og flere monumenter ble reist på plassen.

Korpset fikk forsterkninger, og inngikk i de boerstyrker under Cronjé som kapitulerte ved Paardeberg i februar 1900.