Det osmanske Hellas

Artikkelen inngår i serien om

Hellas’ historie

Akropolis
Epoker

Egeisk kultur
3000 f.Kr. - 1200 f.Kr.

Mørke århundre
ca. 1200 f.Kr.–800 f.Kr.

Antikkens Hellas

Hellenistisk tid
323 f.Kr. – 31 f.Kr.

Hellas under Roma
146 f.Kr. – 330 e.Kr.

Det bysantinske rike
330 – 1453.

Det osmanske Hellas
1300-tallet – 1821

Selvstendighetskrigen
1821 – 1829

Kongedømmet
1832 – 1924, 1935 – 1974

Borgerkrigen
1946 – 1949

Militærjuntaen
1967 – 1974

Den tredje republikk
1974 –

Konstantinopel falt for Det osmanske riket i 1453. Dermed opphørte Det bysantiske riket. Patriarken av Konstantinopel fortsatte å være overhode for de ortodokse kristne, og den gresk-ortodokse kirke var en stor maktfaktor i samfunnet.

Under osmansk styre fikk grekerne en ganske vidtgående frihet. I greske områder ble lokalbefolkningen utnevnt på administrative poster (fanarioter), og de fikk lov til å drive handel både nasjonalt og internasjonalt.

I siste halvdel av 1600-tallet var det krigshandlinger mellom Det osmanske riket og Venezia. Osmanene inntok Kreta i 1669. Venezia på sin side oppnådde kontroll over Peloponnes og øyene i Det joniske hav i 1699. Imidleritd kunne Det osmanske riket ta tilbake områdene i 1718.