Det nasjonalrepublikanske partiet

Det nasjonalrepublikanske partiet (engelsk: National Republican Party) var et amerikansk parti som eksisterte på 1820-tallet.

John Quincy Adams var sentral i Det nasjonalrepublikanske partiet
For partiet til Abraham Lincoln til George W. Bush, se Det republikanske parti.
For partiet til Thomas Jefferson, se Det demokratisk-republikanske parti.

Partiet var et utbryterparti fra Det demokratisk-republikanske parti på grunn av indre uengigheter rundt styrkeforholdet mellom presidenten og Kongressen, samt forholdet mellom føderale myndigheter og delstatene.

Det endte med at et mindretall rundt president John Quincy Adams, som ønsket å begrense presidentembetets makt, brøt ut og dannet Det nasjonalrepublikanske partiet. Også utbrytere fra det splittede Føderalistpartiet sluttet seg til denne fløyen.

Etter at Adams tapte presidentvalget i 1828 gikk partiet i oppløsning, men store deler av partiet ble videreført Whig Party som oppsto på 1830-tallet og senere også av Det republikanske parti.