Det kriminalitetsforebyggende råd

Det kriminalitetsforebyggende råd
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert1980[1]
Opphørt2015
LederShahzad Rana[2]
HovedkontorMøllergata 16
Nettsidekrad.no

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) var den norske regjeringens spesialorgan for forebygging av kriminalitet. Rådet ble etablert i 1980 etter initiativ av daværende justisminister Inger Louise Valle.

Selv om rådet administrativt var knyttet til Justis- og beredskapsdepartementet, var det faglig uavhengig. Med dette menes at det var rådet som bestemmer hva som sto på dagsordenen, og det var rådet som vedtok hvilke felt gitt i mandatet som skulle prioriteres.

Rådsmedlemmer ble oppnevnt i statsråd for tre år av gangen.

KRÅD ble avviklet 30. juni 2015.[3]

Tilsvarende myndigheter i resten av NordenRediger

Tilsvarende organ i Sverige heter Brottsförebyggande rådet, i Danmark Det Kriminalpræventive Råd og i Finland Rådet för brottsförebyggande.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger

Rådets hjemmeside