Det korniske nasjonalistparti

Det korniske nasjonalistparti (Cornish Nationalist Party, CNP) er et politisk parti i Cornwall, England. Det ble opprettet 28. mai 1975 etter en splittelse i partiet Mebyon Kernow.

Medlemmene arbeider for at Cornwall skal løsrives fra England, og eventuelt også fra Storbritannia. Der arbeider også for å bevare en kornisk identitet, herunder fremme av det korniske språk, og søker å opprette kontakt med folk i andre land som har røtter fra Cornwall og mennesker i andre områder som har en lignende situasjon som Cornwall.

Partiet minnes den 27. juni hvert år Thomas Flamank, lederen for det korniske opprøret i 1497 i en seremoni i Bodmin.

CNP utgir bladet An Baner Kernewek (Det korniske banner) fire ganger i året.