Det internasjonale vitenskapsråd

Det internasjonale vitenskapsråd (ICSU) er en internasjonal ikke-statlig organisasjon som arbeider for internasjonalt samarbeid til de naturfaglige vitenskapers fremme. På engelsk heter det International Council for Science, tidligere International Council of Scientific Unions. Organisasjonen ble grunnlagt i 1931. Medlemmene er de nasjonale vitenskapsakademier og internasjonale vitenskapsforbund, deriblant Den internasjonale matematiske union, Den internasjonale astronomiske union og Den internasjonale union for ren og anvendt kjemi.

Dets målsetting er:

Å identifisere og henvende seg til viktige temaer for naturvitenskap og samfunn ved å mobilisere ressursene og kunnskapen til det internasjonale naturvitenskapelige samfunn; å fremme deltakelsen av alle naturvitenskapsmenn og -kvinner, uavhengig av rase, statsborgerskap, språk, politisk ståsted eller kjønn i den vitenskapelige innsats; å muliggjøre samvirke mellom ulike naturvitenskapelige disipliner og mellom forskere fra «utviklingsland» og «i-land»; å stimulere konstruktiv debatt ved å agere som et autoritativt, uavhengig talerør for internasjonal naturvitenskap og internasjonale forskere.

ICSU ble grunnlagt for å føre sammen forskere innen naturfagene i internasjonal vitenskapelig innsats. Det vil i oktover 2006 bestå av 104 multidisiplinære nasjonale vitenskapsråd som fulle medlemmer, tilknyttede medlemmer og observatører (naturfaglige vitenskapelige forskningsråd eller naturfaglige vitenskapakademier) og 29 internasjonale, enkelt-disiplinære vitenskapsforbund. ICSU har også 23 tilknyttede naturfaglige medlemmer. Norge er representert i ICSU ved Det Norske Videnskaps-Akademi.

Et grunnleggende prinsipp i ICSU er naturfagenes universalitet, som bekrefter rettighetene og friheten til vitenskapsmenn og -kvinner til å delta i internasjonal vitenskapelig virksomhet uten hensyn til slike faktorer som statsborgerskap, religion, trosbekjennelse, politisk ståsted, etnisk opprinnelse, rase, hudfarge, språk, alder eller kjønn.

Rådet handler som en kraft for utvekslingen av ideer og informasjon og utviklingen av standarder. Hundrevis av kongresser, symposier og andre vitenskapelige møter blir organisert hvert år omkring i verden, og et bredt spekter av nyhetsbrev, håndbøker og journaler blir publisert.

ICSU finansielle hovedkilde er bidragene det får fra medlemmene. Andre inntektskilder er rammeavtaler fra UNESCO og bevilgninger og kontrakter fra FN-organer, stiftelser og byråer som blir brukt til å støtte den vitenskapelige aktiviteten til ICSUs forbund og interdisiplinære organer.

Eksterne lenkerRediger