Det fysiske laget er det første av de sju lagene i OSI-modellen for datanettverk. Det utfører tjenester for datalink-laget.

Dette laget refererer til nettverksmaskinvare, fysisk kabling og trådløse elektromagnetiske forbindelser. Det omhandler også elektriske spesifikasjoner, kollisjonskontroll og annen lavnivå funksjonalitet.

Det fysiske laget er det aller enkleste og definerer bare hva en bit egentlig er, med andre ord hvordan overføre nuller og enere. For eksempel vil man på dette laget spesifisere hvordan de elektriske kontaktene ser ut, hvilke frekvenser som brukes til overføring og hvilke frekvenser som vil ødelegge nettverkskortet. I et brevpostnettverk, altså et nettverk bygget opp av folk som sender brev til hverandre, vil det fysiske laget omhandle hvordan man leser og skriver de ulike tegnene i alfabetet.

Hovedfunksjonene og -tjenestene som utføres på det fysiske laget er:

  • opp- og nedkobling av en forbindelse til et kommunikasjonsmedium;
  • deltakelse i prosessen som avgjør hvordan kommunikasjonsressursene effektivt skal deles mellom flere brukere, slik som konflikthåndtering og flytkontroll;
  • konvertering mellom måten digitale data representeres hos brukeren og de tilsvarende signalene som overføres på kommunikasjonskanalen.

Dellag for fysisk signalering

rediger

I et lokalt datanett (LAN) eller bynett (MAN) som benytter seg av OSI-arkitektur er dellaget for fysisk signalering den delen av det fysiske laget som tar seg av:

  • grensesnittet til dellaget for medietilgangskontroll (MAC) på datalink-laget
  • koding, overføring og dekoding av tegn

Eksempler

rediger
Autoritetsdata