Det forhistoriske Italia

periode i Italias historie
Artikkelen inngår i serien om

Italias historie

Colosseum
Epoker

Forhistorisk tid · Terramarekulturen · Villanovakulturen· Italikere· Etruskerne · Magna Graecia

Romerriket
Kongedømmet · Republikken · Keiserriket

Senantikken og middelalderen

Renessansen

De italienske kriger

Under fremmed dominans

Italias samling

Monarkiet og første verdenskrig

Fascismen og andre verdenskrig

Republikken

Det forhistoriske Italia begynte i Paleolitikum, da menneskeslekten for første gang koloniserte det italienske området, og slutter i jernalderen, da de første skriftlige kildene dukket opp på Apenninerhalvøya og på øyene.

PaleolitikumRediger

 
Venere di Savignano (Venus av Savignano).

I forhistorisk tid var den italienske halvøy forskjellig fra nå. I siste istid, for eksempel, var havnivået lavere, og Elba og Sicilia var tilknyttet fastlandet. Adriaterhavet begynte ved det som nå er kjent som Garganohalvøya i provinsen Foggia, og området fra det og opp til Venecia var et fruktbart område med fuktig klima.

Eksempler på neandertalere er blitt oppdaget i arkeologiske funn som daterer tilbake til 50 000 år siden, altså sent i pleistocen. Det er rundt tjue slike funnsteder, og den viktigste er det ved Grotta Guattari ved San Felice Circeo, sør for Roma.[1] Andre inkluderer grotta di Fumane ved Verona og Breuilgrotten, også i San Felice.

De første Cro-Magnon-menneskene i Italia dro tvers over halvøyen og etablerte seg i små bosetninger langt fra hverandre, i høytliggende områder. Tester gjennomført i Oxfords radiokarbonakselerator i England viste at tenner som tidligere var antatt å være neandertalerbarnetenner, var datert fra 43 000 til 45 000 år siden.[2]

Neolittisk tidRediger

Kardialkeramikk er en neolittisk dekorativ stil som tar navnet sitt fra preging med hjerteskjell. Denne var fremtredende i Italia fram til Ligurias kyst, og var forskjellig fra kardialkeramikk fra lenger vest, som i Provence. Navnet er også navnet til hovedkulturen i neolittisk tid i Middelhavet fram til Portugal og Marokko.[3]

Siden sen.neolittisk tid har Aostadalen, Piemonte, Liguria, Toscana og Sardinia særlig vært involvert i en panvestlig eurropeisk megalittisk fenomen. Senere, i bronsealderen, ble megalittiske skulpturer også bygget i Latinum, Puglia og på Sicilia.[4] Det sistnevnte området importerte rundt det tredje århundre f.Kr. kulturelle aspekter fra den atlantiske verden via Sardinia, inkludert små dysseformede skulpturer som spredte seg over hele Middelhavsbassenget.[5]

KobberalderenRediger

 
Gaudokulturens keramikk

Senneolittiske kulturer i Italia inkluderer Remellokulturen, Rinaldonakulturen og Gaudokulturen, og det er funnet spor av disse i dagens Lombardia, Toscana, Lazio og Campania. De omtales av og til som eneolittiske kulturer ettersom de benyttet seg av primitive kobberredskaper. Andre viktige eneolitiske kulturer på halvøya inkluderer Laterzakulturen i Apulia og Basilicata, og Abelazu-Filigosakuluren i Sardinia.

De tidligste støttene, ofte avbildet med våpen, ble satt opp av folkeslag i Nord-Italia og Sardinia i denne perioden. Denne skulpturtradisjonen, muligens fra steppen mellom Pontus og Det kaspiske hav, varte i noen regioner langt inn i bronsealderen, og helt inn til jernalderen.[6]

BronsealderenRediger

 
Styltehus fra Terramarekulturen.

Det eksisterte en rekke forskjellige kulturer i italiensk bronsealder. Poladakulturen, ved nåværende Brescia, var en kultur som ble skapt i første halvdel av det andre årtusen f.Kr. Boligene var styltede hus, økonomien preget av jordbruk og gjeting, med jakt, fiske og metallurgi med tanke på kobber og bronse. Den nurgariske sivilisasjonen holdt til i Sardinia med påvirkning på søndre del av Korsika utviklet seg fra tidligere megalittiske kulturer som bygget dysser, støtter og alteret ved Monte d'Accoddi. Dette var et kriger- og sjøfolk som hadde mye handel med andre middelhavsfolk.

På Sicilia var særlig Castellucciokulturen (gammel bronsealder) og Thasposkulturen (middel-bronsealderen) verd å merke seg. Begge hadde sin opprinnelse på den sørøstlige delen av øya. I disse kulturene, spesielt i Castelluccio, er det tydelig påvirkning fra Egeerhavet, der den helladiske perioden hadde sin storhetstid. Klokkebegerkulturen spredte seg også fra Den iberiske halvøy til deler av Sicilias sørvestkyst.

I sentral- og Sør-Italia dukket Apenninerkulturen opp. Dette var en kultur med i det minste delvis storfegjetere, inkludert ved de syv høyder i Roma. De bodde i små bygder som var enkle å forsvare. På vei til sommerbeitene kan de ha satt opp midlertidige bosetninger eller bodd i grotter eller steinly. De var imidertid ikke begrenset til fjellene, og heller ikke til å være gjetere, noe som vi kan se på steder som Coppa Nevigata, et godt forsvart og relativt stor kyststed med en rekke forskjellige overlevelsesstrategier sammen med avansert industri, som produksjon av klesfarger.

 
Fun av keramikk fra Canegratekulturen

Terramarekulturen var i middelbronsealderen og nyere bronsealder, mellom 16. og 12. århundre f.Kr. på Posletten. Befolkningen var på sitt høyeste sannsynligvis på flere enn 120 000 mennesker rett ved overgangen til nyere bronsealder. I begynnelsen bodde de i små landsbyer på omtrent 130 mennesker i styltehus av tre med en kvadratisk utforming. De ble bygget på land, men gjerne nær en elv og med veier som krysset hverandre perpendikulært. Disse landsbyene utviklet seg til inndelte soner med større bosetninger på opp til 15 til 20 hektar, noe som sannsynligvis tilsvarer 1500-2000 mennesker, omringet av mindre landsbyer. Disse ble stadig bedre beskyttet. Terramaresystemet kollapset rundt det 12. århundre f. Kr., og befolkningen flyttet sørover, der de blandet seg med folk fra apenninerkulturen.

Castellierisivilisasjonen utivklet seg på Istria i midten av bronsealderen, og utvidet til Friuli i det moderne Friuli-Venezia Giulia. Den varte i over et millennium, fra det 15. århundre f. Kr. til de ble invadert av romerne i det 3. århundre f.Kr. Navnet spiller på de befestedede områdene som karakteriserte kulturen. Det er antatt at castellierisivilisasjonen etnisk var pre-indoeuropeisk, og at de kom fra havet. De første castellieribyggene ble bygget ved kystene på Istria, og har av det samme megalittiske utseendet som man finner i mykensk kultur. Til tross for at de første castellieri, altså befestede bosetninger, lå ved sjøen, ble de vanligvis funnet i fjell og andre høyder, men i noen tilfeller, som i Friuli, på sletter. De hadde en eller flere konsentriske murer, runnede eller eliptiske i form på Istria og Venezia Giulia, og kvadratiske i Friuli.

Canegratekulturen utviklet seg fra middelbronsealderen (13. århundre f.Kr.) til jernalderen på Posletten i overgangen mellom nåværende Lombardia og Piemonte. Navnet kommer fra byen Canegrate, der femti graver med keramikk og metallgjenstander ble funnet. Den representerer den første folkevandringen av protokeltere fra den nordvestlige delen av Alpene., som hadde kommet gjennom. Kulturen brakte med seg en kremasjonspraksis som erstattet begravelse i jord. Canegrate-terrakotta er veldig vanlig det kjent fra den samme perioden nord for Alpene. Medlemmene av kulturen er beskrevet som et krigerfolk.

Den proto-villanoviske kulturen på slutten av bronsealderen var spredt rundt mesteparten av den italienske halvøy og nordøstre Sicilia. De døde ble normalt kremet. Asken ble plassert i dobbeltkoniske urner dekorert med geometriske mønstre. Deres boliger var, som manges før dem, plassert på toppen av berg og fjell og beskyttet av steinmur.

JernalderenRediger

 
Villanova-grav fra det 9. århundre f.Kr.. Museo Guarnacci, Volterra.

Villanovakulturen er en jernaldersivilisasjon som henter sitt navn fra et område i bydelen Castenaso i Bologna, den en nekropolis ble oppdaget i 1853-56. Den fulgte den proto-villanoviske kulturen i Toscana og nordre Lazio, i tillegg til Emilia-Romagna, der Bologna ligger, og Campania og deler av Marche. I tillegg til begravelsesriter like den proto-villanoviske kulturen, er villanovakulturen kjent for jordbruk og oppdrett, med en forenklet sosial rangstige. Senere skapte spesialisert håndverk som metallurgi og keramikk akkumulering av rikdom, som skapte sosiale lag i samfunnet.

Golaseccakulturen utviklet seg i tidlig jernalder på den nordvestre Posletten. Den tar navnet fra Golasecca i nærheten av Ticino, Sveits' sørligste kanton. Rester av golaseccakulturen strekker seg over et område på 20 000 kvadratkilometer sør for Alpene mellom elvene Po, Sesia og Serio, og fra det 9. til det 4. århundre f.Kr.. Deres opprinnelse kan spores direkte både fra canegratekulturen og fra den såkalte proto-golaseccakulturen. Golaseccakulturen gjennomførte handel med etruskerne og hallstattkulturen, og senere med grekere og nordeuropeere. En grav fra golaseccakulturen i Pombia har hatt de eldste kjente restene av øl laget av humle i verden.

Camuni var et svært gammelt folkeslag av ukjent opprinnelse (ifølge Plinius den eldre var de Euganei, en semimytologisk folkegruppe fra Alpene; ifølge Strabon var de raetere) som bodde i nåværende Nord-Lombardia. De nådde sin storhetstid takket vøre de mange jernmøllene i området. Deres historiske viktighet er imidlertid for det meste arv av deres beskårede steiner, omtrent 300 000 i tallet, som daterer fra paleolitisk tid og helt til middelalderen.

Før-romersk tidRediger

 
Etruksisk fresco fra Tarquinia.

Blant befolkningene i førromersk Italia er det mest merkverdige den etruskiske sivilisasjonen. Den startet i det 8. århundre f.Kr, og skapte en avansert sivilisasjon som i stor grad inspirerte og hadde innflytelse på Roma og den latinske verden. Opphavet til dette ikke-indoeuropeiske folkeslaget, som først bosatte seg ved kysten av Tyrrenerhavet i mellom-Italia og deretter spredte seg til Nord-Italia og særlig Emilia, er usikker.

I tillegg til etruskerne, var Ligurerne som holdt til i dagens Liguria, Sør-Poemonte og langsmed Frankrikes sørkyst. Lepontii, Insubre, Orobii og andre kelgtiske stammer eksisterte i Piemonte, Lombardia og Veneto. Det bodde også en rekke folkegrupper på halvøyen sammen med etruskerne. Umbri i Umbria og nordre Abruzzo, Latinerne i Latinum - sammen med Sabelliene, Falisci, Volsci og Aequi, Piceni i Marche og nordøstre Abruzzo, Samnittene i Sør-Abruzzo, Molise og Campania, Dauniene, Messapii og Peucetii i Apulia (de skapte Den apuliske konføderasjon), Lucani og Bruttiii sør på halvøyen. På Sicilia levde Sicelene, Elymiene og Sicani. Sardinia hadde fortsatt nuragiske folkeslag.

Senere kom keltere fra nord og grekere fra sør.

ReferanserRediger

 1. ^ Homo neanderthalensis - efossils.org
 2. ^ Wilford, John Noble (2. november 2011). «Fossil Teeth Put Humans in Europe Earlier Than Thought». New York Times. Besøkt 19. april 2012. 
 3. ^ Antonio Gilman, Neolithic of Northwest Africa, Antiquity,vol 48, nr. 192 (1974), side 273-282.
 4. ^ Artepreistorica.com - MEGALITISMO DOLMENICO DEL SUD-EST ITALIA NELL´ETA´ DEL BRONZO(italiensk)
 5. ^ Salvatore Piccolo (2013), Ancient Stones: The Prehistoric Dolmens of Sicily. Abingdon/GB, Brazen Head Publishing, ISBN 978-09-56510-62-4.
 6. ^ Museo delle Statue Stele Lunigianesi - Le statue stele in Italia e in Europa Arkivert 13. mai 2014 hos Wayback Machine.(italiensk)

KilderRediger

 • Anati, Emmanuel (1964). La civiltà di Val Camonica. Milan: Il Saggiatore. 
 • Gianna G. Buti e Giacomo Devoto, Preistoria e storia delle regioni d'Italia, Sansoni Università, 1974
 • Anna Maria Bietti Sestieri, L'Italia nell'età del bronzo e del ferro : dalle palafitte a Romolo (2200-700 a.C.). with CD-ROM. Rome: Carocci. 2010. ISBN 9788843052073.
 • Renato Peroni, L'Italia alle soglie della storia, Editori Laterza, 2004 ISBN 9788842072409
 • Delia Guasco, Popoli italici. L'Italia prima di Roma, Giunti Editore, 2006 ISBN 9788809040625

Eksterne lenkerRediger