Det Norske Kartselskapet

Det Norske Kartselskapet var et norsk firma etablert i 2007 som ble beskrevet som en kataloghai og som fikk oppmerksomhet for å svindle offentlige virksomheter som sykehus og kommuner for over 50 millioner kroner over flere år.

Selskapets hovedprodukt var en karttjeneste kalt Atlas.no. Professor i kartografi Terje Midtbø uttalte at «det kunden får, er først og fremst noen tegnestifter på et digitalt kart» og påpekte at slike tjenester fås gratis andre steder.[1]

Selskapet fikk stor medieoppmerksomhet først gjennom en serie artikler i Aftenposten i 2013[2] og siden gjennom en serie avsløringer i VG fra 2017 og fremover,[3][4] og politiet startet etterforskning av selskapet for bedrageri. En særegenhet ved selskapet var samarbeidet med Addictologi Akademiet og Espen Andresen, som presenterer seg som «addiktolog», en alternativ behandlingsform uten offentlig godkjenning. Alle ansatte i selskapet var pålagt å gå i «terapi» hos Andresen for påstått «sexavhengighet» eller andre former for avhengighet uten vitenskapelig støtte.[5] Kartselskapet var i flere arbeidsrettssaker med tidligere medarbeidere, og Oslo tingrett beskrev selskapet i en dom som en «usunn arbeidsplass med sterk kontroll».[6] Selskapet ble også beskyldt for å bruke torpedoer mot kritikere.[7] VG skrev at «det oppsiktsvekkende med DNKS og addictologi-saken i VG er hvordan disse to tingene smelter sammen til det som ser ut som en større kriminell operasjon.»[8] Skjulte lydopptak dokumenterte hvordan Det Norske Kartselskapet «har trent opp rusavhengige til å manipulere kunder gjennom telefonsalg».[9] Selskapet ble opprinnelig startet, eid og drevet av tidligere daglig leder Lasse Krogh Lysø, storaksjonær Lene Margrethe Krogh Lysø, storaksjonær og daglig leder Laila Esther Mjeldheim og tidligere styreleder og medeier Stig Innli, som også startet flere andre «kartselskaper», bl.a. Norske Veier AS.[2][10] Selskapets daværende eneeier og leder Laila Esther Mjeldheim ble i 2021 dømt til 4,5 års ubetinget fengsel for grovt bedrageri, ble fradømt retten til å drive næringsvirksomhet eller ha styreverv eller ledende stillinger på ubestemt tid og fikk inndratt 12 millioner kroner, den hittil strengeste straffen som er idømt for kataloghaivirksomhet.[11][12] Dommen ble anket, men anken ble avvist slik at den i mai 2022 ble rettskraftig.[13] Det Norske Kartselskapet slo seg selv konkurs i 2020.[14]

Mjeldheim utga i 2021 selvbiografien Fra barnehjem til Bentley - min historie om sin tid som det som i boken beskrives som «superselger og millionær», som bl.a. behandler samarbeidet med Espen Andresen og mediedekningen av Kartselskapet-saken fra hennes perspektiv.[15]

ReferanserRediger