Den tredje greske republikk

Artikkelen inngår i serien om

Hellas’ historie

Akropolis
Epoker

Egeisk kultur
3000 f.Kr. - 1200 f.Kr.

Mørke århundre
ca. 1200 f.Kr.–800 f.Kr.

Antikkens Hellas

Hellenistisk tid
323 f.Kr. – 31 f.Kr.

Hellas under Roma
146 f.Kr. – 330 e.Kr.

Det bysantinske rike
330 – 1453.

Det osmanske Hellas
1300-tallet – 1821

Selvstendighetskrigen
1821 – 1829

Kongedømmet
1832 – 1924, 1935 – 1974

Borgerkrigen
1946 – 1949

Militærjuntaen
1967 – 1974

Den tredje republikk
1974 –

Den tredje greske republikk ble erklært i 1974 i perioden rett etter fallet til den greske militærjuntaen som hadde kontrollert Hellas siden statskuppet 21. april 1967.

Junta hadde allerede 29. juli året før avholdt en folkeavstemning om avskaffelse av det greske monarkiet og vedtatt en ny konstitusjon med en president, med juntaleder Georgios Papadopoulos som president. Dette kortlivede forsøket ble avsluttet da brigadier Dimitrios Ioannides avsatte Papadopoulos i november 1973. Republikken besto, men var bare en fasade for militærregimet.

Da juntaen ga opp å styre i august 1974, ble de lover og konstitusjonelle endringer juntaen hadde innført opphevet og en ny gresk folkeavstemning ble holdt 13. desember 1974. Denne vedtok med 69 % av stemmene å oppheve monarkiet. En ny konstitusjon ble vedtatt 11. juni 1975 og denne slo fast Hellas som et presidentbasert, parlamentarisk demokrati/republikk (det greske ordet δημοκρατία kan oversettes til begge).

Den konstitusjonen, med revideringer i 1985 og 2001 er fortsatt gjeldende.

Autoritetsdata