Den sumeriske kongeliste

Den sumeriske kongeliste er en liste over kongene av Sumer og andre riker. Sumererne dannet flere stater som eksisterte samtidig. Derfor har det eksistert mange sumeriske konger. Mange gamle tekster navngir flere konger i de forskjellige bystatene.

Artikkelen inngår i serien om

Mesopotamia


 
Byer / Imperier
Kronologi
Språk
Mytologi

Det man vanligvis omtaler som Den sumeriske kongeliste er den legendariske fortegnelsen som er kjent fra flere innskrifter og som omhandler tidlige regenter. Denne listen forteller om at byen Eridu fikk sitt herredømme nedsenket fra himmelen,[1] og at herredømmet siden skiftet mellom forskjellige byer. Listen forteller også om en stor flom.[2] Blant de navnene man finner på listen er Dumuzi, som også er et navn på guden Tammuz. Man finner også navnet Gilgamesj, hovedpersonen i Gigamesj-eposet. Listen tar også med kong Sargon av Akkad og de andre kongene i Det akkadiske rike.

Man har funnet en innskrift som omtaler kongene Mesannepada og hans sønn A-annepada som var konger i Ur. De opptrer også i kongelisten. Man har også funnet en vase som omtaler Me-barag-si, konge av Kisj, og han anses for identisk med Enmabaragesi på listen. Derfor mener man at det er grunn til å tro at kongelisten inneholder i hvertfall noen historiske fakta.[3]

Et bemerkelsesverdig trekk ved listen er de usedvanlig lange regjeringstidene noen av kongene tillegges.[4] Noen av de tidligste kongene i listen sies å ha regjert i titusener av år. Siden sies noen å ha regjert i flere hundre år, og noen i normale antall år. En mulighet er at man har ganget noen kongers regjeringstid med tallet 60 og noen med 60 X 60 og at det er opphavet til de høye tallene.

Referanser rediger

  1. ^ Oliphant, Margaret (1993). Oldtidens sivilisasjoner. Oslo: Grøndahl Dreyer. s. 18. ISBN 8250420365. 
  2. ^ Bjørndalen, Anders Jørgen (1970). Første Mosebok : en kommentar. Oslo: Land og kirke. s. 39. 
  3. ^ Roux, George (1993): Ancient Iraq, Penguin Book, 3. utg., s. 123
  4. ^ Whitehouse, Ruth (1989). Sivilisasjonens røtter. Stabekk: Den norske bokklubben. s. 64. ISBN 8202117801.