Den russiske nihilistbeveglsen

Nihilistbevegelsen var en kulturell bevegelse i Russland på 1860-tallet som satte spørsmålstegn ved alle gitte former for gitte idéer og sosiale normer. Begrepet kommer fra latin nihil, som betyr «ingenting».

En nihilistisk student på 1880-tallet i Russland.

Nihilistene gikk inn for fullstendig frihet for alle individer, noe som sjokkerte det russiske etablissementet. Idéene deres fikk politisk virkning, da de gikk inn for politiske og demokratiske reformer.

Nihilistene ble fordømt som «agitatorer», og etter drapet på tsar Aleksander II ble de i Vest-Europa kjent for å bruke vold som politisk virkemiddel.

Se ogsåRediger