Den pavelige kommisjon for hellig arkeologi

Den pavelige kommisjon for hellig arkeologi (Pontificia commissione di archeologia sacra) er en del av Den katolske kirkes sentrale forvaltning, med ansvar for arkeologiske arbeider i Vatikanstaten, i mange kirker i Roma og i byens kristne katakomber. Kommisjonene er ikke en del av Den romerske kurie, men er nært knyttet til den.

Arkeologikommisjonen ble opprettet av pave Pius IX i 1852, og fikk status som pavelig kommisjon gjennom Pius XIs motu proprio I primitivi cimiteri fra 1925. En viktig del av kommisjonens oppgaver er å koordinere arbeidet til Det pavelige romerske institutt for arkeologi og Det pavelige institutt for kristen arkeologi.