Den norske Revisorforening

Den norske Revisorforening (DnR) er en kompetanse- og interesseorganisasjon for registrerte og statsautoriserte revisorer. Medlemskap er også åpent for bachelor- og masterstudenter som studerer revisjon/økonomi og de som har begynt praksisperioden som revisor.

Revisorforeningen driver informasjons- og veiledningsvirksomhet overfor medlemmene, og er engasjert i utvikling av revisjons- og regnskapsfaget både nasjonalt og internasjonalt.

Kurs og etterutdanning er en sentral del av foreningens virksomhet.

Revisorforeningen har mer enn 5 000 medlemmer som arbeider i ekstern revisjon, offentlig sektor og i næringslivet. Om lag 1 000 av medlemmene er studenter innenfor økonomifagene.

Revisorforeningen gir ut tidsskriftene Revisjon og Regnskap, Revisor informerer og Facta Årsoppgjøret.

Revisorforeningen er sertifisert Miljøfyrtårn.

Eksterne lenkerRediger