Den norske eurytmihøyskole

Den norske eurytmihøyskole
Den norske eurytmihøyskole
Grunnlagt1983
Typeskole med godkjent bachelorgrad
Beliggenhet Majorstua, Oslo
Studenter25 [1] (2013)
Ansatte4 [2] (2013)
Nettstedwww.eurytmi.no

Den norske eurytmihøyskole var en høyskole i Oslo som tilbød en 4-årig utdanning med bachelorgrad i eurytmi. Skolen ble opprettet i Moss i 1983 og nedlagt august 2015.[3]

Eurytmi er en danse- og bevegelseskunst med endel likhetstrekk med klassisk ballett, utviklet av Marie von Sivers og Rudolf Steiner, og med utspring i antroposofi, den filosofiske retningen Steiner utviklet. Eurytmi praktiseres som kunstform (scenekunst), i pedagogisk sammenheng på steinerskoler og i terapeutisk sammeheng.

«Eurytmien er bevegelsen! Hele mennesket, det åndelige, det sjelelige og det fysiske finner sine opprinnelige krefter i denne kunsten. Rudolf Steiner som inaugurerte antroposofien, skapte i 1911 eurytmien ut fra antroposofiens åndelige kilder og derved kjennetegnes det enestående nye ved denne kunst. En kunst som har mennesket selv som instrument og som gir uttrykk for det som gjør oss til menneske, nemlig språket og musikken, må ha en dyp virkning på menneskets vesen»

Studiet omfattet kunstfagene lyd- og toneeurytmi, språkforming og korsang, teoretiske fag som musikklære, kunsthistorie og anatomi og pedagogisk/praktiske fag. Utdanningen kvalifiserer for jobb som eurytmilærer i Steinerskoler og Steinerbarnehager, som «helseeurytmist» eller som «sceneeurytmist».

Skolen var én av i alt 20 tilsvarende skoler på verdensbasis. Omtrent halvparten av elevene ved skolen var fra land utenfor Norden. Skolen har lokaler i samme bygning som Rudolf Steinerhøyskolen.

Elevene måtte sende en håndskrevet søknad og gjennomgå intervju før opptak.

ReferanserRediger