Den militære høyskole

Den militære høyskole var en høyskole for offiserer i Norge.

Den ble etablert 17. februar 1817Akershus festning. Opprinnelig var den beregnet på artilleri- og ingeniøroffiserer, men i 1826 ble den også åpnet for marineoffiserer. Likevel var det få marineoffiserer som studerte der.

Fra 1901 tilbød Den militære høyskole en toårig utdannelse som kvalifiserte for generalstabstjeneste. Høyskolen ble obligatorisk for medlemmer av generalstaben fra 1850. Den militære høyskole ble nedlagt i 1940.