Den mellomamerikanske føderasjons riksvåpen

Den Mellomamerikanske-føderasjons riksvåpen bestod av fem vulkaner som representerte de fem medlemsprovinsene, en solstråle og regnbue som symboliserer en lys fremtid og frihetsluen som symboliserer nasjonal frihet. Motivet bygger på frimurertrekanten og symboliserer likestilling og likhet. Riksvåpenet er senere videreført i Nicaraguas flagg og riksvåpen og hos El Salvador. Riksvåpenet er også å finne i føderasjonens flagg.

Den mellomamerikanske-føderasjons riksvåpen

Valgspråket er «Dios, Union, Libertad» som betyr «Gud, union, frihet»