Den katolske opplysningstiden

Den katolske opplysningstiden var en bevegelse innenfor opplysningstiden der eneveldige herskere i Det tysk-romerske rike gjennomførte kraftige maktbegrensninger som resulterte i en omorganisering av de klerikale maktstrukturene i rikets katolske territorier. Videre ble det gjennomført reformer på ulike kirkelige og verdslige områder i de respektive territoriene.