Den grunnlovsgivende prøyssiske Landsforsamling

Den grunnlovsgivende prøyssiske Landsforsamling var en nasjonalforsamling som ble opprettet i Fristaten Preussen etter novemberrevolusjonen i 1918. Forsamlingen var ansvarlig for utformingen og innføringen av en forfatning for den nye republikken. Forsamlingen var aktiv fra 1919 til 1921, og var forløperen for den prøyssiske Landdagen.

Autoritetsdata