Den apostoliske tradisjon

Den apostoliske tradisjon (latin: Traditio apostolica) er et skrift som av de fleste forskere tidligere ble tilskrevet Hippolyt,[1] fra 200-tallets første halvdel. Det tar opp emner som hvordan kirkelivet, gudstjenester og sakramenter skal utformes og utføres. Dokumentet ble skrevet på gresk (Αποστολικὴ παράδοσις). Det finnes ikke bevart i original, bare i senere oversettelser og bearbeidelser på forskjellige språk.

Skriftet ger en rekke eksempler på yrker som er forbudte for kristne og som måtte avvises hos katekumenene, det vil si dem som undervises i kristen tro forut for sin dåp. Eksempler på slike yrker er prostitusjon, gladiator og til og med soldat, noe som antyder trekk av pasifisme innen urkirken.

«Den som er soldat og står under befal får ikke drepe noen. Om han får ordre om å drepe, skal han ikke utføre den, og han får ikke avlegge soldated. Om han ikke er beredt til dette, skal han avvises [fra dåp]. Den som har rett til å ilegge dødsstraff og den som er stadsmagistrat og bær purpurdrakten skal forlate sin post eller avvises. De katekumener eller troende som vil bli soldater skal avvises.»

KilderRediger

  • Hippolytos, Den apostoliska traditionen, översatt och kommenterad av Anders Ekenberg, Uppsala 1994

ReferanserRediger