Den Danske Ordbog

ordbok i seks bind

Den Danske Ordbog er en ordbok i seks bind over det danske språk i perioden fra ca. 1950 og fungerer som en fortsettelse av Ordbog over det danske Sprog. Ordboken utgis av Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og siste bind ble utgitt i november 2005 (første bind utkom i november 2003). Den omfatter rundt 100 000 oppslagsord.

Den Danske Ordbog er basert på et meget omfattende, elektronisk tekstkorpus på ca. 40 millioner ord. De tekster som inngik i korpuset, stammer fra vidt forskjellige kilder spennende fra dagboksopptegnelser fra forskningsprosjekter som Nationalmuseets Vi skriver dagbog over tekster fra Folketinget og Københavns borgerrepresentasjon til skjønnlitterære tekster fra forskjellige forlag. På dette punkt adskiller Den Danske Ordbog seg markant fra «forgjengeren» Ordbog over det danske Sprog, som hovedsakelig er basert på tekster fra forfattere og andre profesjonelle språkbrukere og således ikke dekker samme spredning hva angår genrer, stil og dialekter som den moderne etterfølger.

Eksterne lenker rediger