Den Danske Mercurius

dansk tidligere avis

Den Danske Mercurius var en av de første danske avisene. Den ble utgitt av Anders Bording etter kongelig befaling fra 1666, og utkom én gang om måneden. Både innen- og utenriksnyheter ble fortalt i aleksandrinervers ledsaget av små poetiske resonnementer. Nyhetene fra selve Danmark handlet mest om hoffet, men Bording skildret også andre ting, som fremmede diplomaters ankomst, utnevnelser, meteorologiske fenomener, branner og lignende.

Den Danske Mercurius
TypePeriodikum, tidsskrift, avis
Grunnlagt1666
Nedlagt1691

Forsiden av Den Danske Mercurius for 1. juni 1670
Anders Bording etter et maleri av Karel van Mander

Navnet Mercurius hadde avisen etter gudenes sendebud Merkur; det var allerede benyttet til flere utenlandske aviser (for eksempel «Mercure françois» fra 1605). I formen var imidlertid avisen en etterligning av Jean Lorets «Muse historique» på rim, skrevet for mademoiselle de Longueville fra 1650.

Anders Bording døde i 1677, men avisen fortsatte å utkomme i 14 år under utgiverne Jesper Als og Ahasverus Bartholin.

Litteratur rediger

  • Den Danske Mercurius, C.A. Reitzels Forlag, 1984. ISBN 87-7421-396-2. Fotografisk reproduksjon av alle årgangene av avisen.
  • Den Danske Mercurius 1666–1677, Munksgaard, 1973. ISBN 87-16-00591-0. Utvalg av Den Danske Mercurius.
  • P.M. Stolpe – Dagspressen i Danmark, bind 2, Rosenkilde og Bagger, 1977, s. 31–65. Fotografisk reproduktion av udgaven fra 1879.

Kilder rediger