Den Almindelige Danske Lægeforening

Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL) er en faglig interesseorganisasjon for danske leger. Foreningen er en paraplyorganisasjon for:

Lægeforeningens formål er å ivareta legestandens interesser med hensyn til arbeidsvilkår, lønn, muligheter for profesjonalisering, etterutdannelse m.m. gjennom påvirkning av de politiske beslutningsprosesser og holdningene i samfunnet. Nesten alle leger i Danmark er medlem av Lægeforeningen, som i januar 2005 hadde 22 545 medlemmer.

Foreningen ledes av et hovedstyre med syv medlemmer.

Lægeforeningen har siden 1839 utgitt Ugeskrift for Læger, det viktigste medisinske fagblad i Danmark.

Eksterne lenkerRediger