Delingsmodellen

Delingsmodellen er en tidligere modell fra skattereformen av 1992, for beregning av personinntekt og -beskatning i næringsvirksomheter, såkalte deltakerliknede selskaper. Den gikk ut på at det for aktive eiere/deltakere, med en eierandel eller overskuddsrett på større enn 2/3, skulle beregnes personinntekt av overskuddsandelen i tillegg til alminnelig inntekt. Modellen ble avviklet i forbindelse med skattereformen 2004-2006. Den ble erstattet av deltakermodellen, som er et ledd i skjermingsmetoden, som trådte i kraft den 1. januar 2006.

KilderRediger