Dekret

Forordning utstedt av et suverent statsorgan
Dekret om grunnleggelse av Sankt Ferdinand-ordenen

Dekret er et uttrykk som brukes innen statsrett om situasjoner der et statlig organ eller domstolsmyndighet utsteder en ordre som går ut over de forfatningsmessige beføyelser ved ikke å være en dom eller kjennelse.[1]

Når paven tar stilling til et trosspørsmål i en skriftlig fremstilling, kalles det et pavelig dekret.

ReferanserRediger

  1. ^ Egil Gulbrandsen Juridisk leksikon, Tanum 1966