Dekret

Forordning utstedt av et suverent statsorgan

Dekret er et uttrykk som brukes innen statsrett om situasjoner der et statlig organ eller domstolsmyndighet utsteder en ordre som går ut over de forfatningsmessige beføyelser ved ikke å være en dom eller kjennelse.[1]

Dekret om grunnleggelse av Sankt Ferdinand-ordenen

Når paven tar stilling til et trosspørsmål i en skriftlig fremstilling, kalles det et pavelig dekret.

Referanser rediger

  1. ^ Egil Gulbrandsen Juridisk leksikon, Tanum 1966