Definert døgndose

(Omdirigert fra Definert døgndose (DDD))

Definert døgndose (forkortes DDD) er en internasjonal, standardisert måleenhet for legemiddelforbruk og fastsettes av Verdens helseorganisasjon (WHO).

WHO definerer at DDD er «antatt gjennomsnittlige døgndose brukt ved preparatets hovedindikasjon hos voksne».[1]

AnvendelseRediger

DDD fastsettes av WHO på bakgrunn av en vurdering av bruken internasjonalt, selv om de nasjonale terapitradisjonene kan variere fra et land til et annet (for eksempel bruksområde og doseringsanbefalinger). DDD bør derfor betraktes som en teknisk verdi.[2]

Definerte døgndoser gjør det mulig å sammenligne forbruket mellom nasjoner, regioner og ulike helseinstitusjoner, samt å beskrive trender i legemiddelbruken over tid.

ForbeholdRediger

DDD er en antatt størrelse, og må ikke forveksles med anbefalt dose, terapeutisk dose eller med dose som lege forskriver for en enkelt pasient. Dosering for enkeltpasienter vil ofte avvike fra DDD fordi behandlingen må individualiseres og ta hensyn til pasient (for eksempel høyde og vekt), sykdomsbilde og farmakokinetiske vurderinger.[3]

Eksempelvis er morfins DDD-verdi 100 mg, noe som indikerer at den vanligste vedlikeholdsdose av morfin er 100 mg per døgn hos de pasienter som benytter morfin for dets definerte hovedindikasjon – smertebehandling ved kreft.

Et vanlig problemstilling når man sammenligner ulike legemidler, er det at de ulike produktene kan inneha ulik størrelse og relativ potens i forhold til hverandre. Det å for eksempel sammenligne 1 g kodein med 100 mg morfin kan i seg selv være forvirrende, spesielt om for eksempel ulike land benytter ulike doser.

Et preparat som kan brukes ved forskjellige indikasjoner, kan ha tilsvarende forskjellig DDD for hver indikasjon.

Et kombinasjonspreparat inneholder to eller flere virkestoffer, men har bare én definert døgndose, slik at det kan bli vanskelig å sammenligne kombinasjonspreparat og enkeltpreparat .

UtregningRediger

Formelen for utregning av DDD (her for en pasient, men gjøres som regel for en hel pasientgruppe):

 

EksempelRediger

Paracetamol har en DDD-verdi oppitt som 3 g for hovedindikasjonen (korttidsbehandling for moderate smerter) hos en voksen pasient. Eller sagt på en annen måte: en pasient som inntar 3 g paracetamol per døgn, forbruker 1 DDD paracetamol pr. dag. (3 g tilsvarer seks standard 500 mg tabletter.)

En pasient som i løpet av seks dager inntar 24 tabletter á 500 mg har inntatt tilsammen 12 g paracetamol (24 × 500 mg).

 

Pasientens forbruk i g/døgn: fire tabletter á 500 mg = 2 g. Pasientens forbruk i DDD/døgn: en dags forbruk/WHOs DDD anslag = 2 g / 3 g = 0,66 DDD/døgn

ReferanserRediger

  1. ^ http://www.legemiddelforbruk.no/info/definertdogndose.html Folkehelseinstituttets nettsider www.legemiddelforbruk.no
  2. ^ http://www.legemiddelforbruk.no/info/definertdogndose.html Folkehelseinstituttets nettsider www.legemiddelforbruk.no
  3. ^ http://www.whocc.no/ddd/definition_and_general_considera/ WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Definition and general considerations 17.12.2009

Eksterne lenkerRediger