De jordløses bevegelse

De jordløses bevegelse (portugisisk: Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra – MST) er den største sosiale bevegelsen i Brasil, med anslagsvis 1,5 millioner jordløse medlemmer som er organisert i 23 av Brasils 26 delstater. Formålet til organisasjonen er «jord, jordreform og et mer rettferdig samfunn.» Organisasjonen betegner seg selv som en sosial frivillig bevegelse, og den er kjent for å skaffe jord til fattige gjennom å okkupere landområder som ligger brakk.

MST 06142007.jpg

MST krever en restaurering av den sosiale kontrakten mellom myndighetene og bøndene som gir en mer bærekraftig livsstil for de fattige bøndene som holder til på landsbygda i Brasil, der nesten 2% av de største grunneierne holder kontrollen med omtrent halvparten (46,8%) av landet hvor de største avlingene finner sted vært eneste år. Bare 3% av befolkningen eier til sammen to tredjedeler av alle de dyrkbare områdene i Brasil. Videre ligger 60% av Brasils dyrkbare arealer brakk. Samtidig er det anslått at det finnes mellom 4 og 5 millioner jordløse i landet. Organisasjonen henviser til den brasilianske grunnloven som sier at jord som ikke oppfyller sin «sosiale funksjon» skal kunne bli ekspropriert av staten og brukes til jordreform. Organisasjonen jobber både politisk for å få til jordreformer, samt at den fysisk okkuperer land for folk som trenger det.

Siden stiftelsen i 1984 har MST skaffet landarealer til over 250 000 familier. I Norge støttes bevegelsen av CARE Norge, Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG), Mellomkirkelig råd, Det Kongelige Selskap for Norges Vel, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kirkens Nødhjelp og Utviklingsfondet.

HistorikkRediger

MST ble offisielt grunnlagt i 1984, like før Brasils tredje og lengstlevende militærdiktatur ble oppløst i 1985. Ifølge MST, har organisasjonen undervist mellom 50 000 og 100 000 jordløse brasilianske arbeidere til å lese og skrive i årene mellom 2002 og 2005.

I løpet av den lange historien med voldelige konflikter i Brasil, har fremveksten av MST ført til at bevegelsen har vært involvert i mange forskjellige episoder med noen ganger svært blodige sammenstøt og påfølgende motstridende krav, hvor myndighetene, grunneierne og MST beskylder hverandre for å være ansvarlig for blant annet dødsfall, de store skadene på eiendommer og bygningene og den vedvarende fattigdommen blant de brasilianske bøndene.

Et beryktet eksempel på voldelige episoder der MST har vært involvert er en hendelse i 1996 som vanligvis blir referert til som Eldorado dos Carajás-massakren. Under denne episoden ble til sammen 19 medlemmer av MST skutt og drept (og 69 andre medlemmer ble skadet) av politiet og militæret mens MST blokkerte en riksvei i den brasilianske byen Pará. Alle de involverte politimennene går fremdeles ustraffet etter hendelsen så sent som i 2009.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger