De förenade FNL-grupperna

svensk solidaritetsorganisation, aktiv under Vietnamkrigen

De förenade FNL-grupperna (DFFG) var en svensk solidaritetsorganisation, aktiv under Vietnamkrigen. De svenske FNL-gruppenes mål var å bygge en svensk opinion til støtte for FNL og Vietnam, mot USA som de mente drev en imperialistisk krig.

Jakkemerket som prydet de fleste svenske FNL-aktivister på 1970-tallet, DFFGs «varemerke».

DFFG ble dannet i april 1966, som en sammenslutning av flere FNL-grupper som hadde vokst fram på ulike steder i Sverige.

PÅ DFFGs tredje konferanse 19.-20. august 1967 besluttet man å danne et forbund, og valgte forbundsledelse med Sköld Peter Matthis som leder. Det ble vedtatt at medlemmene skulle arbeide for følgende paroler:

 • USA ut av Vietnam
 • Støtt Vietnams folk på deres egne vilkår
 • Bekjemp USA-imperialismen

I april 1968 hadde 70 lokalgrupper sluttet seg til DFFG. Organisasjonen jobbet blant annet med å spre DFFGs eksterne tidsskrift Vietnambulletinen og med pengeinnsamling til FNL.[1]

Den svenske organisasjonen og opinionen utviklet seg raskt. I mai 1970 ble det gjennomført en demonstrasjon utenfor USAs ambassade i Stockholm. 10 000 deltok. Det var da etablert DFFG-grupper 110 steder, med salg av blader og bøsseinnsamling på gater og torg. Vår og høst ble det gjennomført såkalte «Vietnamuker» med konsentrert aktivitet. Vietnambulletinen hadde et opplag på 50 000 eksemplarer. I FNL-innsamlingen hadde man nådd 2,7 millioner - i datidens svenske kroneverdi.[2] Samtidig ble det systematisk avviklet studiesirkler i regi av DFFG, og ført løpende diskusjoner blant annet i det interne medlemsbladet FNL i Sverige (FNL/S).

Fram til USAs nederlag i Vietnam utviklet DFFG seg til å bli en av de største svenske folkebevegelsene, med over 200 lokalavdelinger. DFFGs blad passerte 60 000 i trykt opplag på det høyeste,[3] og innsamlingen til FNL passerte 10 millioner svenske kroner.[4] Da Vietnamkrigen spredte seg til Laos og Kambodsja ble organisasjonens målsetting utvidet til å støtte motstanden i disse landene.

I 1968 hadde DFFG etablert eget plateforlag, Befria Södern. Blant aktivistene ble det startet flere sanggrupper, og fram til 1975 ble det utgitt sju plater med solidaritetsmusikk.[5]

Den raskt voksende svenske FNL-bevegelsen var de første årene på 1970-tallet et forbilde for norske Vietnam-aktivister, som organiserte seg på samme vis i FNL-grupper i Solidaritetskomiteen for Vietnam.

Både i Norge og Sverige ble FNL-gruppene bredt organisert, der alle som støttet parolegrunnlaget kunne delta. Men begge steder var ml-bevegelsen sentral i organiseringen. I Sverige hadde KFML (Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna) stor innflytelse i DFFG.

Ledere

rediger

Da FNL-gruppene fra august 1967 ble fastere organisert ble det også valgt forbundsstyre og «ordförande» for DFFG.[6]

Referanser

rediger
 1. ^ Befria Södern BS-1 1968 Freedom Singers - 68 (Cover-tekst)
 2. ^ Befria Södern BS-2 1970 Freedom Singers - Antiimperialistiska sånger (Cover-tekst)
 3. ^ Side 204, Åke Kilander: Vietnam är nära, Leopard Förlag, Stockholm 2007
 4. ^ Side 216, Åke Kilander: Vietnam är nära, Leopard Förlag, Stockholm 2007
 5. ^ Progg.se-nett. Arkivert 31. august 2010 hos Wayback Machine.
 6. ^ Side 369 - 373, Åke Kilander: Vietnam är nära, Leopard Förlag, Stockholm 2007

Litteratur

rediger
 • Åke Kilander: Vietnam var nära : En berättelse om FNL-rörelsen och solidaritetsarbetet i Sverige 1965-1975, Leopard Förlag (Stockholm 2007)
 • Mats Örbrink og Christer Lundgren: FNL-rörelsen i Sverige - en historik, DFFGs skriftserie 14, Stockholm 1973


Autoritetsdata