De åtte trigrammers opprør

De åtte trigrammers opprør var et opprør i provinsen Shandong i det nordlige Kina i 1774.

De åtte trigrammer var en sekt som lignet, eller var utsprunget fra, sekten Den hvite lotus. Den oppstod nær byen Linqing i provinsen Shandong. Den beskjeftiget seg opprinnelig med hemmelige meditasjonsøvelser. Lederen var Wang Lun, som drev med kampsport og urtemedisin.

Wang Lun satte i gang og ledet et opprør mot myndighetene i tre småbyer og beleiret den noe større byen Linqing, som var strategisk viktig ettersom den lå langs Keiserkanalen. Opprøret hadde en del fremganger til å begynne med, men ble etterhvert slått ned av mandsjuenes militære styrker og av lokale kinesiske militser som kjempet under det såkalte grønne banner.

En grunn til at opprøret ble såpass lokalt og lett ble slått ned, kan være at Wang Lun forsømte å forsøke å få den jevne kinesiske befolkning med seg. Han distribuerte ikke erobret gods eller mat til den fattige befolkningen, og han lovet heller ikke å lette de tunge skattebyrdene. Uten folkelig støtte måtte han snart evakuere de tre byene han hadde erobret for å unnvike de fremrykkende regjeringsstyrkene. Selv om han opererte i et område med en befolkning på nærmere en million bønder som i og for seg hadde grunn til å føle seg utbyttet av Qing-regimet, kom hans styrker aldri opp i mer enn ca. 4.000 mann, hvorav mange kjempet under tvang.

LitteraturRediger