Danehoff var en dansk institusjon og betegnet en riksforsamling av «rigets bedste mænd». Det ble opprettet i forbindelse med Erik Klippings håndfestning og krevde at han skulle holde «det parlament, der kaldes hof» hvert år.

Danehoffet beskjeftiget seg med lovarbeide og var den høyeste domstolen. Det var i virksomhet til innpå 1400-tallet.

Eksterne lenker rediger