Damköhlers tall

dimensjonsløst tall som blir brukt til å beskrive kjemiske prosesser

Damköhlers tall (Da) er et dimensjonsløst tall som er brukt innenfor kjemien for å relatere reaksjonsfart med transportfenomenraten som finner sted innenfor systemet.[klargjør] Tallet er oppkalt etter den tyske kjemikeren Gerhard Damköhler. Sammenhengen med Karlovitz' tall (Ka) fremkommer ved[1]:

I sin mest brukte form blir Damköhlers tall relatert til reaksjonsraten til konveksjonsraten, volumetrisk gjennomstrømningsrate, gjennom reaktoren for kontinuerlig kjemiske prosesser.[klargjør]

I reaksjoner som inkluderer interphase mass transport vil det andre Damköhlers tall (DaII) bli benyttet. Det er definert som forholdet mellom den kjemiske reaksjonsraten og masseoverføringen:

ReferanserRediger

  1. ^ Scott,, Fogler, H. Elements of chemical reaction engineering (Fourth edition utg.). Upper Saddle River, NJ. ISBN 0130473944. OCLC 56956313.