Differensiell GPS (DGPS) er en utvidelse av GPS-systemet. DGPS bruker et nett av landbaserte referansestasjoner til å kringkaste forskjellen mellom posisjonene angitt av satellittsystemet og den faktiske posisjonen til stasjonene. DGPS var spesielt nyttig da GPS systemet ble degradert ved Selective Availability, siden DGPS da kunne forbedre nøyaktigheten til rundt +/÷ 5–10 meter. DGPS-nettverket har stort sett blitt utviklet av finske og svenske maritime myndigheter for å forbedre navigasjonsnøyaktigheten i kystfarvann.

Selective Availability ble slått av i år 2000, og med det nye europeiske satellittnavigasjonssystemet Galileo som er forventet operativt i 2013 vil nytten av DGPS ytterligere reduseres.