Overlevelse

(Omdirigert fra «Dødelighet»)

Overlevelse og dødelighet er viktige parametere i demografien og livshistorieteorien, som beskriver andelen av en befolkning som overlever (eller dør) i løpet av ett år.

Norge rediger

Mennesker i Norge har per 2007 en dødelighetsrate på rundt 8,9 ‰, dvs. 8,9 dødsfall per tusen innbyggere, og dermed en årlig overlevelse på 1 − 0,0089 = 0,9911.

For viltlevende arter er det noe vanskeligere å estimere overlevelsen. Her brukes gjerne fangst–merking–gjenfangst-metoder. Disse består i at merkede individer slippes ut, og at man med jevne mellomrom leter etter disse. Andelen gjenfangne, gjensette eller funnede dyr kan regnes om til overlevelsen. En del store pattedyr (for eksempel elefanter) og sjøfugl (for eksempel albatrosser) oppnår overlevelsesrater på rundt 99 %. Ved mindre arter angis overlevelsen til dels ikke i prosent per år, men over kortere tidsintervall (per måned eller dag).

Se også rediger

Eksterne lenker rediger