Crown Prosecution Service

Crown Prosecution Service (CPS) er påtalemyndigheten i England og Wales. Etaten ledes av en direktør (Director of Public Prosecutions) som er underlagt Attorney General for England and Wales.

CPS har ansvar for straffesaker etter etterforskningsstadiet, som tilligger politiet. Dette innebærer rådgivning til politiet vedrørende siktelser, og utferdigelse av tiltalebeslutning med påfølgende prøving i retten.

Myndigheten ble opprettet i 1986. Tidligere hadde hver politistyrke ansvar for å reise påtale.

Eksterne lenker rediger