Crown Office and Procurator Fiscal Service

Crown Office and Procurator Fiscal Service er påtalemyndigheten i Skottland. Etter skotsk rett påtales nesten alle lovbrudd av Kronen ved His Majesty's Lord Advocate, som leder påtalemyndigheten.

Crown Office and Procurator Fiscal Service
COPFS
TypePåtalemyndighet
VirkeområdeSkottland
JurisdiksjonSkottland
Nettstedwww.copfs.gov.uk (en)

Det er påtalemyndigheten som selvstendig avgjør om det skal igangsettes strafferettslige undersøkelser, selv i tilfeller der den mistenkte hverken er arrestert eller siktet av politiet. Påtalemyndigheten har også ansvar for etterforskning av dødsfall; det eksisterer ikke noe eget coroner-system i Skottland. I tillegg er det påtalemyndigheten som etterforsker saker der polititjenestemenn mistenkes for lovbrudd.