Crafoordprisen er en pris som skal belønne og fremme grunnleggende forskning innen vitenskapelige disipliner som havner utenfor Nobelprisens emneområder. Disse områdene innbefatter astronomi, biologi (framfor alt økologi), geovitenskap, matematikk, og forskning på sykdommen polyartritt (reumatisme). Prisen ble opprettet i 1980 av Holger Crafoord, som kommersialiserte den kunstige nyren og grunnla selskapet Gambro, sammen med ektefellen Anna-Greta Crafoord. Holger Crafoord led selv av polyartritt. Crafoordprisen ble utdelt for første gang i 1982. Prisen administreres av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) i Stockholm.

Crafoordprisen
Crafoord Prize
UtdelerKungliga Vetenskapsakademien
Oppkalt efterHolger Crafoord, Anna-Greta Crafoord
Innstiftet1980
NasjonalitetSverige
Utdelinger1982–
NettstedOffisielt nettsted ()
Kong Carl XVI Gustav deler ut Crafoordprisen for 2009 til Tadamitsu Kishimoto

Bare én pris deles ut årlig, og følger et treårig skjema der prisutdeling første år skjer i astronomi eller matematikk, andre år i geovitenskap og tredje år i biologi, hvorpå skjemaet gjentas. Prisen i polyartrittforskningen deles bare ut når det er konstatert at det gjort slike vitenskapelige framsteg, at en pristildeling kan begrunnes. Dette har hittil skjedd to ganger, i 2000 og i 2004. Da ble denne prisutdelingen lagt til fjerde året i skjemaet. I september 2007 besluttet KVA at prisen i polyartrittforskningen kom til å bli delt ut i 2009, fulgt av geovitenskap i 2010.[1]

Prisen deles ut i april måned i Lund, og i likhet med de nobelpriser som deles ut i Stockholm er Sveriges konge prisutdeler.

Prissummen er nå på 500 000 USD, og skal anvendes for pristakerne fortsatte forskning.

Liste over crafoordpristakere rediger

Årstall Fagfelt Bilde Prisvinnere Nasjonalitet Begrunnelse
2012 Astronomi   Reinhard Genzel   Tyskland «for deres observasjoner av stjernenes kretsing rundt galaksens sentrum, noe som indikerer tilstedeværelse av et supermassivt svart hull»
Andrea M. Ghez   USA
Matematikk Jean Bourgain   Belgia «for deres briljante og banebrytende arbeider innen harmonisk analyse, partiell differensial likninger, ergodisk teori, tallteori, kombinatorikk, funksjonell analyse og teoretisk informatikk»
  Terence Tao   Australia
  USA
2011 Biovitenskap   Ilkka Hanski   Finland «for hans pionerstudier om hvordan romlige variasjoner påvirker dynamikken til dyre- og plantebestander»
2010 Geovitenskap   Walter Munk   USA «for hans pionerinnsats og fundamentale bidrag til vår forståelse av havsirkulasjon, tidevann og bølger, og deres rolle i jordens dynamikk»
2009 Polyartrittforskning (leddgikt)   Charles Dinarello   USA «for sine pionerinnsatser ved isolering av interleukiner, og bestemmelse av deres egenskaper og betydning ved begynnelsen av inflammatoriske sykdommer»
  Tadamitsu Kishimoto   Japan
  Toshio Hirano   Japan
2008 Astronomi Rashid A Sunyajev   Russland «For hans avgjørende innsats innen høyenergiastrofysikk og kosmologi, spesielt prosesser og dynamikk rundt svarte hull og neutronstjerner og påvisningen av den diagnostiske kraften hos strukturer i bakgrunnstrålingen»
Matematikk   Maxim Kontsevich   Russland
  Frankrike
«for deres viktige innsats innen matematikken inspirert av moderne teoretisk fysikk»
  Edward Witten   USA
2007 Biologi Robert Trivers   USA «for hans fundamentale analyse av sosial evolusjon, konflikt og samarbeide»
2006 Geovitenskap Wallace Broecker   USA «for hans innovative og nydannede forskning om den globale karbonsyklusen i havet – atmosfæren – biosfæren og deres samspill med klimaet»
2005 Astronomi James E. Gunn   USA «for deres bidrag til forståelsen av universets storskala struktur»
James Peebles   USA
  Martin Rees   Storbritannia
2004 Polyartrittforskning (leddgikt) Eugene Butcher   USA «for deres studier av de molekylære mekanismene bak migrasjonen av hvite blodlegemer ved helse og sykdom»
Timothy Springer
2003 Biologi Carl Woese   USA «for hans oppdagelse av en tredje hovedgruppe livsformer»
2002 Geovitenskap Dan McKenzie   Storbritannia «for hans grunnleggende bidrag til forståelsen av litosfærens dynamikk, særlig plate-ektonikken, dannelsen av sedimentasjonsbassenger og jordmantelens smelting»
2001 Matematikk Alain Connes   Frankrike «for hans dyptpløyende arbeide innen teorien om operatoralgebraer og for at han har vært en av grunnleggerne av den ikke-kommutative geometrien»
2000 Polyartrittforskning Marc Feldmann   Storbritannia «for identifisering av TNF-blokkering som en effektiv terapiprinsipp ved reumatoid artritt»
Ravinder N. Maini
1999 Biologi   Ernst Mayr   USA «for grunnleggende bidrag til den begrepsmessige utviklingen av den evolusjonære biologien»
George C. Williams
John Maynard Smith   Storbritannia
1998 Geovitenskap Don L. Anderson   USA «for grunnleggende bidrag til kunnskapen om strukturer og prosesser i det indre av jorden»
Adam M. Dziewonski
1997 Astronomi Fred Hoyle   Storbritannia «for pionerinnsats hva gjelder studiet av kjerneprosesser i stjernene og stjernene utvikling»
Edwin E. Salpeter   USA
1996 Biologi Robert May   Storbritannia «for sin banebrytende økologiske forskning vedrørende teoretisk analyse av populasjoners, samfunns og økosystems dynamikk»
1995 Geovitenskap Willi Dansgaard   Danmark «for grunnleggende innsats i utviklingen av isotopgeologiske analysestudier for studium av klimavariasjoner under kvartærperioden»
Nicholas John Shackleton   Storbritannia
1994 Matematikk Simon Donaldson   Storbritannia «for utviklingen av ikke-lineær teknikk i differensialgeometri som har ledet til løsningen av flere viktige problemer»
Shing-Tung Yau   USA
1993 Biologi   William D. Hamilton   Storbritannia «for banebrytende genetiske og sinnsfysiologiske studier av oppførselsmutanter hos bananfluen»
Seymour Benzer   USA
1992 Geovitenskap Adolf Seilacher   Tyskland «for hans banebrytende forskning innen livets utvikling i samspill med miljøet, dokumentert i geologiske formasjoner»
1991 Astronomi Allan Sandage   USA «for viktige aldersbestemmelser av stjernesystem og for nøyaktig bestemmelser av universets avstandsskala og alminnelige utvikling, uttrykt gjennom Hubble-parameteren Ho, og for oppdagelsen av radiotause kvasarer»
1990 Biologi Paul R. Ehrlich   USA «for den øy biogeografiske teorien om artsrikdom og dynamikken i organismesamfunn på øyer og i biotopfragment med ulike isoleringsgrad»
  Edward O. Wilson
1989 Astronomi   James Van Allen   USA «for hans pionerinnsats i utforskningen av verdensrommet, spesielt hans oppdagelse av de energirikt laddede partikler som er fanget inn i jordens magnetfelt og som danner strålebelten - ofte kalt Van Allen-beltene-omkring jorden»
1988 Matematikk   Pierre Deligne   USA «for deres fundamentale innsatser innen algebraisk geometri»
  Alexander Grothendieck[a]   Frankrike
1987 Biologi Eugene P. Odum   USA «for deres pioner innsats innen feltet økosystemene økologi»
Howard T. Odum
1986 Geovitenskap Claude Allègre   Frankrike «for banebrytende innsats ved studiet av isotopkjemiske relasjoner og de geologiske tolkningsmuligheter som disse byr på»
Gerald Joseph Wasserburg   USA
1985 Astronomi Lyman Spitzer, Jr.   USA «for grunnleggende pionerundersøkelser av praktisk talt alle aspekter av det interstellare mediet, kulminert i resultatene fra Copernicussatelliten»
1984 Biologi Daniel Janzen   USA «for fantasirik og stimulerende forskning over koevolusjonære sammenhenger og prosesser, som har medvirket til at tallrike forskere har blitt inspirert til ytterligere forskningsinnsatser innen feltet»
1983 Geovitenskap Edward Lorenz   USA «for at på en unik måte bidratt til en dypere forståelse av atmosfærens respektive havets storskala bevegelser»
Henry Stommel
1982 Matematikk   Vladimir Arnold   Russland «for fortjenstfulle innsatser innen ikke-lineære differensialekvasjoner»
  Louis Nirenberg   Canada
  USA
Type nummerering
  1. ^ Takket nei til prisen

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger