Community council

Et community council (forkortes CG, «samfunnsråd» eller «fellesskapsråd») er den minste administrative enheten for lokalstyre i Wales og Skottland. I Wales har et community council omtrent samme rettigheter og oppgaver som et verdslig sogn i England, og de har også sitt opphav i walisiske verdslige sogn. I Skottland har de en mye mer begrenset rolle, og fungerer først og fremst som høringsorgan i saker av lokal interesse.

Begrepet omfatter både området og selve rådet. Det er ikke obligatorisk å velge et råd, og dersom det ikke stiller nok kandidater til valg blir valget utsatt. Det er derfor en rekke slike enheter som ikke fyller noen praktisk funksjon utover at man kan referere til dem som geografiske enheter.

I de områdene hvor det blir valgt et råd blir medlemmene valgt hvert fjerde år. Der det ikke er flere kandidater enn seter blir det ikke avholdt avstemning. Medlemmene kan være fra forskjellige landsbyer og byer som inngår i området, men er valgt for å representere hele området.

Se ogsåRediger