Colombia (andre betydninger)

Wikipedia-pekerside
Se også Colombo og Christofer Columbus.

Colombia og Columbia kan sikte til flere ting, deriblant:

GeografiRediger

Columbia er navnet på noen byer i USA:

Columbia fylke er navnet på åtte fylker i USA:

AnnetRediger

OrdbakgrunnRediger

Columbia er et nylatinsk toponym (stedsnavn) satt sammen av ordstammen columb- fra etternavnet til Christopher Columbus, som «oppdaget» Amerika på 1490-tallet, og endinga -ia som er vanlig for navn på land i latin. Columbia betyr altså «Landet til Columbus». Betegnelsen har gitt opphav til en rekke personer, områder, institusjoner, selskap og ting i Nord-Amerika og andre steder. Navnet Columbia ble tatt i bruk i 1738 i en britisk magasinartikkel som kommenterte parlamentets utenriksdebatt. Fordi det den gang var forbudt å gjengi debatten, ble det tatt i bruk omskrivninger av nasjonsnavna. «Columbia» betegnet da «europeiske kolonier i den nye verden».

Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Colombia.